Update in verband met Corona

De gevolgen van het Coronavirus worden steeds meer merkbaar, ook in de bouw. Wij beseffen ons maar al te goed dat ook u de impact van het Coronavirus ondervindt. Via verschillende kanalen bereikt u het nieuws over het Corona-virus en de daarmee gemoeide bijzondere (overheids-) maatregelen. Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over de gevolgen van het Corona-virus en de door de overheid getroffen maatregelen, maar duidelijk is dat het ook onze organisatie en het project dat wij samen realiseren raakt. Via deze weg informeren wij u over de op dit moment bekende stand van zaken en de door ons genomen maatregelen.

Onze personeelsleden, onderaannemers en leveranciers volgen de algemeen bekende instructies van het RIVM op. Per project zal worden bezien welke (nadere) maatregelen passend zijn. Op deze wijze voldoen wij aan de op dit moment geldende voorschriften en richtlijnen. Voor u en onze veiligheid hebben wij enkele maatregelen getroffen. Dit betekent dat u geen bezoek kan brengen aan ons kantoor en op de bouwplaats. Al eventueel ingeplande gesprekken kunnen via video conference plaatsvinden.

De door ons genomen en nog te nemen maatregelen zijn gericht op een zo veel als mogelijke continuering van de werkzaamheden, voor zover verantwoord en passend binnen de geldende kaders. Conform richtlijnen en maatregelingen van de overheid zullen wij tot nader order alles in het werk stellen om uw project te blijven realiseren en negatieve impact van het virus en de maatregelen zo veel als mogelijk te beperken. De ontwikkelingen volgen elkaar evenwel snel op en wij sluiten op voorhand niet uit dat niet verdergaande maatregelen zullen worden getroffen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en wij zullen u in geval van nieuwe ontwikkelingen zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons kantoor bereikbaar op telefoonnummer 0165-560602.