INNOVATIES IN DE BOUW: DE TOEKOMST IS NU

Inleiding

De milieu-impact van de bouw is onhoudbaar hoog. Met de keuze van bepaalde bouwmaterialen leveren we een belangrijke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Er is voor ons als bouwbedrijf werk aan de winkel op het gebied van duurzame projectontwikkeling en -realisatie. De overheid erkent dit ook. Daarom moet in 2030 minimaal de helft van de bouwwerken circulair gebouwd zijn. 

Aan de Stegge Roosendaal ziet digitalisering en robotisering als oplossingen voor verduurzaming van de bouwsector. Onze partners VKP, Preworxs en DWT Groep zijn gespecialiseerd in prefab oplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst. Samen maken we gebruik van het herstelpakket REACT-EU wat ter beschikking is gesteld via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Hiermee gaan we de uitdaging aan om de benodigde innovaties door te zetten. We wachten niet met innoveren, want de toekomst is nu.

projectontwikkeling

Invloed van innovaties op duurzaamheid

Innovatie met duurzame bouwmaterialen is hard nodig om toekomstbestendig te kunnen bouwen. Uit recent onderzoek van Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) blijkt dat van alle CO2 die bij de bouw en bij het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, meer dan twee derde vrijkomt tijdens de bouw en bij het onderhoud. Minder dan een derde komt vrij bij het verwarmen van de woning en het tapwater. Om de CO2-uitstoot te verminderen, werken we daarom met onze partners aan een vernieuwing van het bouwproces. Onze focus ligt op het circulair en modulair bouwen van geprefabriceerde houten woningen.

Circulair bouwen betekent dat we materialen toepassen die al uit gebouwen komen. Het betekent logischerwijs ook dat we bouwen met materialen die we later weer circulair in kunnen zetten.

CIRCULAIR BOUWEN MET DUURZAME MATERIALEN

In Nederland is het nog steeds gebruikelijk om te bouwen met beton en baksteen. Met uitzondering van sloopresten zijn deze materialen eigenlijk niet meer te hergebruiken. Bij bouwwerken die we (deels) uit elkaar kunnen halen, is hergebruik van materiaal wel mogelijk.

“Er is eigenlijk geen gegronde reden dat circulair bouwen niet de norm is in Nederland. In feite is het een kwestie van gewenning. Bij elektrische auto’s is dit niet anders. 10 jaar geleden was een elektrische auto nog uniek, nu rijden er steeds meer mensen elektrisch. Bij ADSR zijn we niet alleen bezig met de projecten van vandaag. We zijn ook bezig met de projecten van morgen. Om ons goed op de toekomst voor te bereiden, moeten we nu beginnen.”

Bas Moens

Directeur ADSR

Meerwaarde genereren met duurzame innovaties?

Neem contact met ons op. Wij informeren u graag. Leest u liever nog even verder, dan kan dat natuurlijk ook.

Gevolgen van innovaties voor de bouwketen

De bouwsector en eindgebruikers zijn terughoudend over circulair, modulair bouwen. Juist omdat het nog niet de norm is, is het vooralsnog duurder dan bouwen met baksteen en beton.

Investering

Innoveren in de bouw, en in dit geval in circulair bouwen, vraagt om forse investeringen. Het gaat veel verder dan het aanschaffen van apparatuur. We investeren in digitalisering, samenwerking en scholing.  

Subsidiemogelijkheden

Dit maakt wel dat de ontwikkelkosten van circulaire bouwwerken momenteel circa 10% boven de marktconforme kosten liggen. Gelukkig maakt de subsidie REACT-EU de investering in deze technologische ontwikkelingen verantwoord. We ontvangen een subsidiebijdrage die het mogelijk maakt om te blijven innoveren. Zo kunnen we onze processen steeds beter en slimmer inrichten, wat uiteindelijk resulteert in lagere ontwikkelkosten en een vermindering van CO2-uitstoot. Hans Visser, Directeur van VB Innovatiemanagement, begeleidt ons tijdens het subsidietraject. REACT-EU is in het leven geroepen om de gevolgen van COVID-19 op te vangen door innovaties te versnellen.

“De bedrijven die in aanmerking komen voor de subsidie hebben de gedrevenheid en vaardigheden om te kunnen en willen innoveren. Om een oplossing te vinden voor de energietransitie hebben we deze innovatieve bouwbedrijven nodig. REACT-EU fungeert als cofinanciering die koplopers stimuleert om de investering in stand te houden of zelfs te versnellen. De partijen delen uiteindelijk hun kennis met partners en klanten, wat in de loop der jaren een sneeuwbaleffect creëert.“

Hans Visser

Directeur, VB Innovatiemanagement

Onze kennis inzetten in uw voordeel?

Neem contact met ons op. Wij informeren u graag. Leest u liever nog even verder, dan kan dat natuurlijk ook.

INVLOED VAN INNOVATIES OP VASTGOED

De investeringen van het samenwerkingsverband hebben alles te maken met digitalisering en robotisering. Wat ADSR betreft, is digitaal bouwen een belangrijk onderdeel van innoveren. We kunnen er niet meer onderuit. Ook robotisering speelt een steeds grotere rol in de bouw. En dat is logisch, want met robots valt veel tijdswinst te behalen. 

innovatie bouw kantoorview

DIGITALISERING

We tekenen al heel veel in een Building Information Model (BIM). Dit is een 3D-ontwerpmodel van het project. Dit doen we omdat het met enige regelmaat voorkomt dat materialen niet blijken te passen. Er wordt op dat moment veel verlangd van de innovatiekracht van mensen op de bouw. Het is aan de vakmensen om materialen toch passend te maken. Dit werkt kostenverhogend en draagt niet altijd bij aan een goede bouwkwaliteit. Om dit op te lossen werken we aan een nieuwe manier van bouwen. Onze digitale kopie, ook wel de Digital Twin genoemd, bootst het gehele bouwproces digitaal na. Uiteindelijk zijn we op deze manier veel beter voorbereid op het fysieke bouwproces. 

“Met de Digital Twin doorlopen we het bouwproces van idee tot aan het gebruik van een pand. Eventuele fouten halen we meteen uit het ontwerp. We werken alles digitaal uit en werken met alle partijen in hetzelfde bouwmodel, van architecten tot constructeurs tot installateurs. Een partij zoals VKP kan hiermee direct robots aansturen, de dakpannenleverancier weet exact hoeveel dakpannen er nodig zijn, de schilder kan achterhalen hoeveel verf er nodig is en ga zo maar door. In de Digital Twin is een grondstoffenpaspoort (madaster) de basis voor de circulaire economie.”

Bas Moens

Directeur ADSR

projectontwikkeling vacatures

BOUWPROJECTEN STANDAARDISEREN

Ieder bouwproject is uniek. Wij geloven dat we hier best wat kritischer op mogen zijn. ADSR ziet het voor zich om bouwprojecten te standaardiseren. Natuurlijk kunnen we kleuren, ramen en dergelijke dan nog aanpassen, maar de hoofdopzet blijft hetzelfde. Het voordeel van standaardiseren is dat de kwaliteit nóg beter wordt. Daarnaast kunnen we bouwprojecten op termijn goedkoper en sneller opleveren.

ROBOTICA

Robotica is de tweede belangrijke technische innovatie waar we ons momenteel op richten. Onze partner VKP is gespecialiseerd in houtbouw. Zij maken onder andere houten gevels, vloeren en daken. Timmermannen gingen nog niet zo lang geleden op de bouwplaats aan de slag met alle losse planken en balken. Dit werk heeft VKP verplaatst naar een fabricagehal. Inmiddels zijn ze zo ver dat robots het werk doen. Deze robots ‘lezen’ tekeningen in en zagen alle stukken hout exact op maat. In de volgende fase leggen robots alle materialen op de juiste plaats en spijkeren ze de materialen aan elkaar. 

projectontwikkeling financiering

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw portefeuille?

Neem contact met ons op. Wij informeren u graag. Leest u liever nog even verder, dan kan dat natuurlijk ook.

INVLOED VAN INNOVATIES OP SNELHEID EN EFFICIËNTIE

Circulair bouwen van geprefabriceerde woningen resulteert in een betere bouwkwaliteit. Bovendien heeft het invloed op de snelheid en efficiëntie.

HOUTBOUW

De prefabricatie van houtbouw gaat verder dan het op maat zagen en aan elkaar spijkeren van materialen. Robots die complete houten gevels voorbereiden, plaatsen ook minerale steenstrips op de houten elementen. Ze worden gevoegd met lijm en het resultaat is een volledige gevel. De raam- en deurkozijnen zitten er al in en de wandafwerking is gedaan. 

De gevels worden door een vrachtwagen naar de bouwplaats gereden, waar een kraan ze op de juiste plaats zet. Uiteindelijk is dit sneller en efficiënter dan wanneer de gevels op de bouwplaats worden gemaakt. 

projectontwikkeling vastgoed

PREFAB

Ook prefabricatie van andere structurele delen is mogelijk. Zo bereidt onze partner Preworxs onder andere leidingwerk voor installaties voor op basis van de digitale tekeningen. Het leidingwerk wordt in de fabriek op maat gemaakt en aan elkaar gelijmd. Op de bouwplaats wordt vervolgens een ‘net’ van leidingen geleverd, wat men alleen nog hoeft te monteren.

Dat is een enorme besparing in tijd en capaciteit op de bouw. Bovendien is het in de fabriek mogelijk om, onder de meest gunstige omstandigheden, naar een hogere mate van kwaliteit te werken. In het kader van de Wet kwaliteitsborging kan Preworxs veel kwaliteitscontroles gewoon in de loods doen, in plaats van in weer en wind op de bouwplaats.

toekomst bouw
digital project manager

VERKORTE BOUWTIJD

Toch is het gevolg van de digitale, gerobotiseerde bouwplaats niet zozeer een verkorte totale bouwtijd. Waar met name de snelheid in zit, is dat veel meer structurele delen geprefabriceerd worden. De daadwerkelijke assemblagetijd op de bouwplaats zal wel fors korter zijn. Het bouwen van een woning duurt nu ongeveer 9 à 10 maanden. Van de eerste schop in de grond tot het moment dat we de sleutel overdragen. Geen verkorte totale bouwtijd dus, maar de kwaliteit wordt wel beter. Het hele proces is al digitaal doorlopen en fouten zijn er in de voorbereiding uitgehaald.

“Wanneer het gehele bouwproces digitaal is voorbereid, duurt de bouw misschien ook wel 9 maanden. Echter duurt de voorbereiding dan misschien maar 6 maanden en het daadwerkelijke bouwen 3 maanden, 2 maanden of zelfs korter.”

Bas Moens

Directeur ADSR

CO2-REDUCTIE

Wat wel enorm scheelt, is dat busjes en andere rijtuigen niet continu naar de bouwplaats rijden. Door de snelheid en efficiëntie van het fysieke bouwproces te verbeteren, reduceren we de CO2-uitstoot rondom de bouwplaats. ADSR richt zich al een aantal jaar op het verminderen van vervoersbewegingen door middel van efficiënte planningen, maar een verkorte fysieke bouwtijd draagt hier nog meer aan bij.

MINDER AFVAL

Nog een bijkomend voordeel? Wanneer robots alles op maat maken, is er minder afval. Nu is het zo dat te veel reststukken in de afvalbak belanden. Een robot berekent exact hoe een balk het beste gezaagd kan worden op een manier waarop er zo min mogelijk afval overblijft. 
Als de prefabricage in de fabriek klopt, wordt er minder materiaal naar de bouw gebracht en is er minder afval. Een logisch gevolg van digitalisering en robotisering.

Efficiëntie verhogen en CO2 verlagen?

Neem contact met ons op. Wij informeren u graag. Leest u liever nog even verder, dan kan dat natuurlijk ook.

INVLOED VAN INNOVATIES OP TOEKOMST BOUWPROJECTMANAGEMENT

Door gestandaardiseerde handelingen, digitalisering en robotisering is de arbeidsproductiviteit aanzienlijk hoger en de ecologische voetafdruk lager. ADSR heeft een duidelijke visie waar de Digital Twin en robotica belangrijke onderdelen van zijn. Maar deze visie is nu nog geen realiteit.

ONTWIKKELFASE EN DIGITALE TOOLS

Momenteel worden vooral onderdelen digitaal getekend en geproduceerd door robots. De Digital Twin zit momenteel nog in de ontwikkelfase. Het samenwerkingsverband stemt onder andere af welke softwarepakketten gebruikt worden en maakt afspraken over de manier waarop getekend wordt. Deze afspraken en digitale processen stemmen we uiteindelijk ook af met alle andere leveranciers. Dit is een behoorlijke uitdaging die veel tijd kost. We hebben als samenwerkingsverband al grote stappen gezet. Het prefab productieproces is veel slimmer ingericht en grootser opgezet dan een paar jaar geleden. We zijn ervan overtuigd dat we de Digital Twin uiteindelijk succesvol uit kunnen rollen als we onze focus op deze digitale ontwikkelingen behouden.

“We tekenen tegenwoordig alles in 3D, maar niet alle leveranciers maken hier gebruik van. Sommige partijen hebben al mensen in huis die hiermee kunnen werken, andere partijen niet. De stip op de horizon is dat we de hele woning digitaal maken en robots gebruiken, maar dat is nu nog niet mogelijk. Dit vergt een goede afstemming en communicatie tussen alle partijen.”

Bas Moens

Directeur ADSR

projectontwikkeling nederland

OPLEIDEN EN INSTRUEREN VAN MENSEN

Deze nieuwe manier van werken en ontwikkelen vraagt ook om bepaalde kennis, knowhow en gedrag van medewerkers. Eén van de voorwaarden van de subsidieverstrekking is daarom dat we de opgedane kennis delen om het gewenste sneeuwbaleffect te creëren. 

Dat doen we enerzijds door onze kennis zakelijk in te zetten en anderzijds door kennis te delen tijdens presentaties en door het betrekken van opleidingsinstituten. We hebben intussen al een aantal sessies gehad met Bouwmensen Zuid-West, een coöperatieve vereniging van bouw- en infra-opleidingsbedrijven, en IW, opleider in de elektro- en installatietechniek. We vinden het belangrijk dat we de innovatie vormgeven met de nieuwe generatie vakmannen en -vrouwen.

Is uw vastgoed klaar voor de toekomst?

Neem contact met ons op. Wij informeren u graag. Leest u liever nog even verder, dan kan dat natuurlijk ook.

Conclusie

De toekomst van de bouwsector is afhankelijk van innovaties. ADSR, VKP, Preworxs en DWT Groep werken samen aan een Digital Twin, een digitale kopie van het bouwproces, om versneld industrieel te ontwikkelen, bouwen en testen. 

De maatschappelijke impact van digitalisering en robotisering is groot. Deze innovaties dragen vanwege kennisdeling en extra scholing bij aan een betere samenwerking tussen mkb en kennisinstituten. En niet te vergeten: een sterk verbeterde ecologische voetafdruk voor de bouw.

We hebben de afgelopen jaren heel veel kennis ontwikkeld, uren geïnvesteerd, software en machines aangeschaft en hebben grote stappen gezet. We zijn er nog niet, maar blijven innoveren in deze vorm van digitale projectontwikkeling. De toekomst is nu.

innovatie in de bouw
innovaties bouw

MEER INFORMATIE OVER INNOVATIES IN DE BOUW?

Bent u als projectontwikkelaar, vastgoedbelegger of vanuit een andere rol geïnteresseerd in dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.