Couveringe Park II Steenbergen

Couveringe Park II

Steenbergen

Prognose 1e kwartaal 2024 

24 huurappartementen

Aanleiding

Woongebouw met 24 appartementen voor toenemende vraag naar sociale huurwoningen  

Er zijn landelijk gigantische tekorten op de woningmarkt, waaronder ook een toenemende vraag naar sociale huurwoningen. Voor woningcorporatie Stadlander speelt in het centrum van Steenbergen nog iets anders mee; de noodzaak is daar extra groot vanwege een toekomstige herstructurering. Stadlander benut alle kansen en heeft een overeenkomst gesloten met ADSR voor de ontwikkeling en realisatie van een woongebouw van 3 verdiepingen met 24 duurzame appartementen. Dit appartementengebouw is centraal gelegen in Steenbergen en is het sluitstuk van de nieuwbouwwijk Couveringe Park. Vastgoedontwikkelaar Alexander Henst legt uit hoe de samenwerking met ADSR tot stand is gekomen. 

“ADSR is in het verleden betrokken geweest bij de ontwikkeling van Couveringe Park. Het was geen verplichting om met hen samen te werken, maar het had wel onze voorkeur. We hadden namelijk recent 9 eengezinswoningen van ADSR gekocht aan de Spindel. Dat is direct naast de locatie van de appartementen. Ze hebben dus kennis van het gebied en de directe omgeving. Omdat de samenwerking goed is bevallen, hebben we ervoor gekozen deze voort te zetten. We werken graag samen met partners van wie we weten hoe ze te werk gaan.” 

Alexander Henst

Sr. Vastgoedontwikkelaar, Stadlander 

couveringepark steenbergen nieuwbouw

Ontwikkelfase

Duurzame warmtebronnen op 160 meter diepte 

Couveringe Park is een Design & Build project, wat betekent dat ADSR verantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie en alles wat daarbij komt kijken. In de basis wil Stadlander dat alle woningen die door hen ontwikkeld worden Nul-op-de-Meter zijn. Dat is eigenlijk een minimale eis, omdat dit de betaalbaarheid voor de bewoners ten goede komt. In dit geval is ADSR erin geslaagd om de 24 appartementen allemaal Nul-op-de-Meter te krijgen. Bijzonder aan dit project is dat Stadlander voor bodemwarmtebronnen heeft gekozen. Deze bronnen bevinden zich op een diepte van ongeveer 160 meter in de grond. Planontwikkelaar Max van der List deelt meer over de ervaring van ADSR. 

“Het was voor ons een nieuw systeem. Tijdens onze gesprekken met de installateur van de bronnen hebben we waardevolle kennis opgedaan over het systeem en de invloed ervan op onze planning. Normaal gesproken zouden we eerst palen boren en daarna de bronnen installeren. Maar omdat er op korte termijn wijzigingen werden verwacht in de wet- en regelgeving, besloten we in dit geval de bronnen te boren voordat we met de bouw begonnen. Hoewel deze beslissing betekende dat we extra voorzichtig moesten zijn tijdens het boren van de palen, kozen we ervoor omdat we anders beperkt zouden zijn in de boordiepte. Dan hadden we meer bronnen nodig gehad om hetzelfde resultaat te behalen. Met deze keuze hebben we het project financieel haalbaar weten te houden. Het blijft natuurlijk altijd een afweging tussen kosten en mogelijkheden. Dit gaat in samenspraak met Stadlander. Wij proberen hen overal bij te betrekken. Tegelijkertijd laten zij ons vrij in bepaalde onderdelen. Dat geeft vertrouwen.” 

Max van der List

Werkvoorbereider, ADSR

Verwachting

Verwachtingen van een bouwpartner 

Tijdens de vergunningsaanvraag stond het team voor een uitdaging toen duidelijk werd dat er archeologische verwachtingen van de bodem waren. Dit had Stadlander niet verwacht. ADSR heeft snel geschakeld om een aantal archeologen met elkaar in contact te brengen. Door een goede afstemming kon de aanvraag toch snel worden behandeld. Om de realisatie in goede banen te leiden, is vanuit de gemeente, Stadlander en ADSR besloten om contact op te nemen met de naastgelegen school. Scholieren lopen namelijk langs de bouwplaats naar een sporthal. Er zijn afspraken gemaakt om tot een veilige situatie tijdens de bouw te komen.  
 
Alexander is erg te spreken over de manier waarop ADSR deze zaken heeft opgelost. Het sluit aan bij de verwachtingen die Stadlander van een bouwpartner heeft.  De ontwikkelfase is inmiddels afgerond en de bouw van de appartementen is van start gegaan. De 9 huurwoningen zijn al eerder naar tevredenheid van Stadlander opgeleverd. 

“Het was in het begin even zoeken. We moesten onze verwachtingen met elkaar afstemmen. Het was voor ADSR niet helemaal duidelijk wat de rol als aannemer in dit project inhield. Wij verwachten dat onze partner zelf met voorstellen komt die het plan beter maken, zowel op kwalitatief als financieel vlak. Gedurende het traject heeft ADSR zich ontwikkeld van traditionele aannemer naar partner in de bouw die samen met ons de plannen optimaliseert. ADSR heeft dit snel opgepakt en toont steeds meer initiatief.” 

Alexander Henst 

Sr. Vastgoedontwikkelaar, Stadlander 

couveringe park steenbergen adsr

Realisatie

Succesvolle realisatie van Couveringe Park Steenbergen mede dankzij 3D-model 

Het uitvoeringsteam kijkt met een positief gevoel terug op de bouw van Couveringe Park. Alles verliep voorspoedig. Het bijzondere aan dit appartementencomplex is het gebruik van het grote aantal prefab elementen. Verder is de gehele galerijkant van beton gemaakt en is het trappenhuis niet, zoals gebruikelijk, haaks ontworpen. 
 
Werkvoorbereider Sanne Nieuwenhuijsen vond het bijzonder handig dat de appartementen van Couveringe Park Steenbergen in 3D zijn uitgewerkt. Dit is ook iets wat ADSR in steeds meer projecten integreert.

“We hebben het 3D-model van het project met alle onderaannemers en leveranciers gedeeld, waardoor we alles in één model op elkaar konden afstemmen. Dit was onder andere nuttig bij de bouw van het trappenhuis, omdat daar verschillende partijen voor nodig waren. Ook kon ik de uitvoerder snel helpen bij vragen over zaken die niet in 2D waren uitgewerkt. In plaats van de architect om een extra tekening te vragen, konden we het 3D-model draaien en direct zien of iets paste. Dit bespaarde tijd. De relatie met Stadlander gedurende de bouw was goed. We zaten maandelijks met hen en de installateurs samen voor overleg.”

Sanne Nieuwenhuijsen

Werkvoorbereider, ADSR 

steenbergen couveringepark nieuwbouw adsr

Resultaat

Couveringe Park ruim binnen planning opgeleverd 

De bouw van Couveringe Park Steenbergen heeft precies een jaar geduurd en is ruim binnen de planning opgeleverd. Uitvoerder Jurgen Verburgt is blij met het resultaat, wat aansluit bij de wensen van Stadlander. Wat ADSR betreft, hebben de vlotte voortgang van het project en de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen bijgedragen aan het succes. 

“Het was voor ons een leuk project om aan te werken. Het is goed verlopen en dat merk je aan alle kanten. Het appartementencomplex komt mooi naar voren in de wijk vanwege het metselwerk met verschillende kleurfluctueringen. Stadlander reageerde positief op het resultaat en de huurders zijn ook erg tevreden. Zij hebben een paar weken voor de oplevering een kijkdag gehad en waren allemaal ontzettend enthousiast.”

Jurgen Verburgt

Uitvoerder, ADSR

couveringepark steenbergen huurappartementen adsr

ALLE SPECIFICATIES VAN COUVERINGE PARK II STEENBERGEN OP EEN RIJ

Projectnaam:Couveringe Park II
Locatie:Steenbergen
Omvang:24 huurappartementen
Opdrachtgever:Stadlander
Architect:Marquart Architecten, Raamsdonksveer
Oplevering:Prognose 1e kwartaal 2024  

AAN HET WOORD

“ADSR bouwt mooie, kwalitatieve woningen en levert deze binnen budget en conform planning op. Het is een no-nonsense partner die afspraken nakomt.” 

Alexander Henst
Sr. Vastgoedontwikkelaar, Stadlander

couveringepark stadlander huurappartementen
couveringepark huurappartementen steenbergen
steenbergen couveringe park stadlander
stadlander couveringepark steenbergen
stadlander couveringepark steenbergen huurappartementen

MEER INFORMATIE OVER PROJECT COUVERINGE PARK II STEENBERGEN?

Bent u als project ontwikkelaar, vastgoedbelegger of vanuit een andere rol geïnteresseerd in het verloop of het resultaat van dit project? Neem dan contact met ons op.