Dorpshart Zwartewaal

Voorzieningencluster Dorpshart

Zwartewaal

Oplevering n.t.b.

Basisschool, sportzaal en dorpshuis

Aanleiding

Tender voor nieuwbouwproject Voorne aan Zee

De gemeente Voorne aan Zee schreef een tender uit voor de ontwikkeling van Dorpshart Zwartewaal. Het Dorpshart bestaat uit een voorzieningencluster met een basisschool, dorpshuis en sportzaal en, in de toekomst, 85 nieuwe woningen. Er is in het dorp grote behoefte aan nieuwe voorzieningen, doorstroom van woningen en nieuwe parkeerplaatsen. Het nieuwe voorzieningencluster staat straks midden in het dorp.    
  
Het motto van Zenzo ‘Waar je leeft, waar je ontmoet’ sluit hier naadloos op aan. Dat gaat over het creëren van samenhang in de leefomgeving, met ruimte voor toevallige ontmoetingen die zinvol zijn voor de mensen die er wonen en komen. De inhoud van het project was voor de ontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed dan ook de reden om deel te nemen aan de tender. 

Zenzo benadert ADSR voor realisatie Dorpshart Zwartewaal

De aanpak van de tender was gebaseerd op de Best Value-methodiek, waarbij de nadruk ligt op samenwerking en het bereiken van projectdoelstellingen. Zenzo kwam als winnaar uit de bus, dankzij een duidelijke omschrijving van de effectiviteit van de samenwerking tussen alle betrokken partijen.
 
Zenzo zocht een ontwikkelende aannemer voor de realisatie van Dorpshart Zwartewaal en benaderde ADSR, onder andere vanwege de goede relatie met directeur Bas Moens. ADSR is tijdens de concretiseringsfase aangehaakt. Partner Irmo Jansen is erg tevreden over het verloop. 

“De Best Value-methodiek zegt iets over de samenwerking die je in de volledige keten met elkaar aangaat. In dit geval zowel met de gemeente als met ADSR. Samen bekijken we hoe we projectdoelstellingen behalen. We moeten veel werk verzetten in een korte periode. Er ligt een hele strakke planning. Het is daarom belangrijk om helder te zijn, bijvoorbeeld in het kader van beslissingen die genomen moeten worden. Dat gaat goed en iedereen heeft zijn eigen inbreng” 

Irmo Jansen

Partner, Zenzo

Ontwikkeling

Nieuwbouw Voorne-Putten clustert voorzieningen  

Project Dorpshart Zwartewaal valt voor ADSR onder de pijler ‘kansen’. Het is een project dat onze expertises samenvoegt en op het juiste moment op ons pad kwam. De sportzaal, het dorpshuis en de nieuwe locatie voor basisschool ’t Want worden gehuisvest in één gebouw in het Dorpshart.  

Ontwerp nieuwbouw Zwartewaal geoptimaliseerd door bouwteam 

nieuwbouw voorne putten project dorpshart zwartewaal

Het ontwikkelproces is grondig aangepakt door het bouwteam, bestaande uit de gemeente, Zenzo en ADSR. Hoewel het definitief ontwerp van Dorpshart Zwartewaal al door de gemeente beschikbaar was gesteld, speelde optimalisatie hiervan een grote rol tijdens de uitwerking naar een uitvoeringsgereed ontwerp. De focus lag vooral op het optimaliseren van de bouwmethodiek en de installaties. Bedrijfsleider Mark van der Horden licht toe hoe het ontwerp is geoptimaliseerd. 

“In het originele ontwerp was gekozen voor de combinatie van staal, kalkzandsteen en houtskeletbouw. Wij hebben hier een eenduidige bouwmethode van staal met houtskeletbouw van gemaakt. Dit systeem is overal hetzelfde, waardoor we de ruwbouw sneller kunnen bouwen met een eenduidige detaillering. Daarnaast is deze bouwmethode minder foutgevoelig. De verschijningsvorm van deze voorzieningencluster, met veel verschillende schuine dakvlakken en wisselende gevelvlakken, is bijzonder. We hebben veel aandacht besteed aan de details om er zeker van te zijn dat alles klopt en op de juiste manier gemaakt kan worden.”  

Mark van der Horden 

Bedrijfsleider, ADSR

ALLE SPECIFICATIES VAN DORPSHART ZWARTEWAAL
OP EEN RIJ

Projectnaam:Voorzieningencluster Zwartewaal 
Locatie:Zwartewaal
Omvang:Voorzieningencluster bestaande uit een basisschool, sportzaal en dorpshuis
Opdrachtgever:Zenzo Maatschappelijk Vastgoed i.c.m. gemeente Voorne aan Zee
Architect:NOAHH | Network Oriented Architecture 
Oplevering:n.t.b.

MEER INFORMATIE OVER DORPSHART ZWARTEWAAL?

Bent u als project ontwikkelaar, vastgoedbelegger of vanuit een andere rol geïnteresseerd in het verloop of het resultaat van dit project? Neem dan contact met ons op.

AAN HET WOORD

“De ervaring leert dat hoe eerder u ons betrekt bij uw vastgoedproject, hoe efficiënter wij het voor u kunnen realiseren.”

Bas Moens
Directeur, ADSR