Havenzicht Oudenbosch

Havenzicht

Oudenbosch

Oplevering n.t.b.

11 Koopwoningen

Aanleiding

Nieuwbouw Oudenbosch na tip via netwerk ADSR

In de gemeente Halderberge speelden grondeigenaren met het idee om een stuk grond te verkopen. Deze tip bereikte ons via ons netwerk. We zijn het gesprek aangegaan om te achterhalen wat hun plannen precies waren. De grondeigenaren wilden hun gronden en opstallen, bestaande uit een aantal garageboxen en een bedrijfspand, compleet verkopen. Samen sloten we een overeenkomst af waar een exclusiviteitsperiode aan vasthing, zodat we onze ideeën voor nieuwbouw in Oudenbosch konden laten toetsen. Om de haalbaarheid van het project te vergroten, hebben we daarnaast de buren benaderd om te polsen of ook zij interesse hadden om grond te verkopen. Dat bleek het geval. Zo ontstond het plan voor een blok van 5 en een blok van 6 woningen aan de Havendijk en de Schuitevaarstraat.

Communicatie doorslaggevend voor succes Havenzicht Oudenbosch

Havenzicht Oudenbosch is zowel aan de bouw- als ontwikkelkant een mooi en gezond project gebleken. Wat Commercieel manager Dennis Cobelens betreft, was het een interessante uitdaging om met drie verschillende partijen, namelijk twee particuliere verkopers en de gemeente, om tafel te zitten voor één project.   

nieuwbouw oudenbosch havenzicht tuinimpressie

“De deal sluiten is een, maar de deal gezond houden is twee. Daar komt communicatie bij om de hoek kijken. De sleutel is om alle partijen goed te informeren en overal bij te betrekken. We zijn continu met de mensen in gesprek gebleven om ze op de hoogte te brengen van de projectfases van Havenzicht Oudenbosch. We wilden de verkopers zo meenemen dat ze het konden volgen, maar tegelijkertijd niet overspoelen met informatie. Als organisatie hebben we bewezen dat we flexibel zijn en iedere keer met goede oplossingen komen om het project haalbaar te houden.” 

Dennis Cobelens 

Commercieel manager, ADSR

havenzicht oudenbosch nieuwbouw foto vanuit de lucht gemaakt

Ontwikkelfase

Grondig onderzoek en ecologische aandacht

Na goedkeuring van de gemeenteraad startte een periode van onderzoeken. Sonderingen om de kwaliteit van de gronden te beoordelen, asbestonderzoek en flora en fauna onderzoek zijn vereist tijdens de ontwikkelingsfase. Ook is extra aandacht besteed aan ecologie.

Havenzicht Oudenbosch nieuwbouw voor starters 

De doelgroep van dit project in eigen ontwikkeling bestaat uit starters. Er was meer dan voldoende animo voor de betaalbare nieuwbouw in Oudenbosch. Jonge stellen stonden te popelen om de woningmarkt te betreden. Planontwikkelaar Max van der List legt uit dat bepaalde keuzes zijn gemaakt om de jonge doelgroep aan te spreken.

“We hebben bewust gekozen voor een digitale benadering van potentiële kopers. Er stonden wel wat bouw- en andere borden in het dorp, maar we hebben geen fysieke brochures en dergelijke van Havenzicht Oudenbosch gemaakt. Dit bleek een schot in de roos. Verder merkten we dat er onder de kopers behoefte was om elkaar te leren kennen. Daarom hebben we het eerste kopersgesprek collectief georganiseerd in plaats van individueel. Zo konden de kopers hun buren alvast ontmoeten” 

Max van der List 

Planontwikkelaar, ADSR

nieuwbouw oudenbosch project havenzicht ADSR

ALLE SPECIFICATIES VAN HAVENZICHT OUDENBOSCH OP EEN RIJ

Projectnaam:Havenzicht
Locatie:Oudenbosch
Omvang:11 koopwoningen
Opdrachtgever:Aan de Stegge Roosendaal B.V.
Architect:BB architecten 
Oplevering:n.t.b.  

MEER INFORMATIE OVER PROJECT HAVENZICHT OUDENBOSCH?

Bent u als project ontwikkelaar, vastgoedbelegger of vanuit een andere rol geïnteresseerd in het verloop of het resultaat van dit project? Neem dan contact met ons op.

AAN HET WOORD

“De ervaring leert dat hoe eerder u ons betrekt bij uw vastgoedproject, hoe efficiënter wij het voor u kunnen realiseren.”

Bas Moens
Directeur, ADSR