Hoeve Schoondonck Breda

Hoeve Schoondonck

Breda

September 2022

20 woningen

Aanleiding

Nieuwbouw als onderdeel van vastgoedtransformatie creëert extra waarde

Een indrukwekkend voorbeeld van vastgoedtransformatie waarbij ADSR als bouwer betrokken is, is de transformatie van Landgoed De Klokkenberg. Het is niet bij de renovatie van bestaande gebouwen gebleven. Ook nieuwbouw is onderdeel van dit grote project. Opdrachtgever COMPAGNIE Vastgoedontwikkeling heeft goed nagedacht over de mogelijkheden op Landgoed De Klokkenberg en kwam uiteindelijk uit bij Hoeve Schoondonck, een oude boerderij met stallen. Om extra waarde te creëren, ontstond het idee om 20 eengezinswoningen te bouwen. Hoeve Schoondonck is een project op een bijzondere locatie. Het is een project dat past in de basisgedachten van Landgoed De Klokkenberg: samen verantwoordelijk voor het landgoed met haar natuur, haar bewoners en haar monumenten. Een project wat haast vrijgevochten een eigen woonsfeer in zich draagt, modern en echt van deze tijd. Coen Plompen, directeur Bouw en Ontwikkeling, legt uit waarom COMPAGNIE Vastgoedontwikkeling wederom koos voor een samenwerking met ADSR.  

“ADSR heeft een behoorlijke investering gedaan om de transformatie van Landgoed De Klokkenberg te voltooien. Ook voor hen was dat best een groot risico, omdat je gewoon nooit zeker weet wat je tegen gaat komen in oude panden. Daarom hebben we afgesproken dat ADSR ook de nieuwbouw voor ons mag doen. We vinden dat wanneer we samen zoiets groots en unieks doen dat ook de aannemer zijn rendement moet kunnen halen. We werken het beste samen als we niet alleen de lasten, maar ook de vruchten delen.”

Coen Plompen

Directeur Bouw en Ontwikkeling, COMPAGNIE Vastgoedontwikkeling

schoondonksedreef breda luchtfoto

Ontwikkelfase

Bouwvergunning verkregen door succesvolle samenwerking als bouwteam

Om een landelijke stijl te creëren, heeft COMPAGNIE Vastgoedontwikkeling gekozen voor een mansardekap. Normaliter begint een dak vanaf de eerste of tweede verdieping, maar bij Hoeve Schoondonck begint het dak vanaf het maaiveld. Er was dus een grote hoeveelheid dakpannen benodigd om de voor- en achtergevels te bekleden. Verder zijn de zijgevels voorzien van groot formaat tegels welke de ontwikkelaar zelf heeft uitgekozen in Spanje. De 20 eengezinswoningen zijn volledig elektrisch. De buitenunits van de luchtwarmtepompen staan op het dak met een mantelschoorsteen eromheen. De buitenunits zijn, middels toegangsluiken waar naastgelegen ook de binnenunits opgesteld staan, begaanbaar vanaf de zolders. Voor onderhoud is dit heel fijn. Zeker aangezien de daken moeilijk begaanbaar zijn vanwege de hellingshoek en de gladde structuur van de dakpannen. Tijdens de ontwikkeling is uiteraard veel tijd en aandacht besteed aan deze unieke details. Maar voor het zover was, is de nodige input geleverd om onder regie van de ontwikkelaar de vergunning rond te krijgen. Commercieel manager Dennis Cobelens vertelt hoe de samenwerking met COMPAGNIE Vastgoedontwikkeling in de ontwikkelfase tot een goed einde is gebracht.

“Het bijzondere aan dit project is dat we het samen met COMPAGNIE Vastgoedontwikkeling in bouwteam hebben opgetrokken. Als bouwteam leveren we het gehele traject input om het project haalbaar te maken. Het heeft in totaal zo’n 1,5 à 2 jaar geduurd voordat de vergunningsprocedure was afgerond. Het project is uiteindelijk tot stand gekomen, omdat we alle vraagstukken tezamen met de opdrachtgever hebben beantwoord. Het is tijdens zo’n traject belangrijk dat je elkaar, ondanks tegenslagen, blijft begrijpen en voedt met de juiste informatie. We mogen er dan ook met recht trots op zijn dat we wederom een uniek project met elkaar hebben gerealiseerd.”

Dennis Cobelens

Commercieel manager, ADSR

Realisatie

Goede communicatie essentieel bij bouwprojecten

Na de overdracht ging uitvoerder Wibo Slokkers van start met de realisatie van Hoeve Schoondonck. De bouwplaats werd ingericht met stroomkasten en watermeterputten en de bouwweg werd een stukje verlegd. Ook is Wibo op bezoek geweest bij de huurders van de naastgelegen boerderij die er al stond.

hoeve schoondonck breda

“Deze mensen hebben jarenlang in alle rust gewoond en nu kwamen wij daar opeens de boel verstoren met allerlei werkzaamheden. We hebben een goed gesprek gehad met deze mensen om de verwachtingen met elkaar af te stemmen. We hebben ook besproken wat wij voor hen konden betekenen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dat is voortreffelijk verlopen.”

Wibo Slokkers

Uitvoerder, ADSR

Spoedig verloop ruwbouw

Ook de ruwbouw verliep voorspoedig. Volgens Wibo komt dit mede door de rustige omgeving en het feit dat men overal goed bij kon. Het was niet nodig om te heien. De fundering van Hoeve Schoondonck staat op grondverbetering. Toen de ruwbouw eenmaal gereedstond voor de kappen, nam René Schepers het project van Wibo over. René kijkt terug op een fijne samenwerking met de opdrachtgever. COMPAGNIE Vastgoedontwikkeling nam zelf de infra op zich tijdens het project. De planningen, knelpunten en andere informatie werden met elkaar gedeeld tijdens frequente bouwvergaderingen.

“Ik ben er trots op dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan Hoeve Schoondonck. Het is geen dertien in een dozijnproject. De detaillering van de buitenschil maakt het erg bijzonder. Het was wel een uitdaging om de tegels op de juiste manier op de zijgevels te bevestigen en waterdicht te krijgen bij de kozijnen. De tegels zijn namelijk bevestigd op een metalen systeem zonder voegwerk. Omdat we hier zelf nog geen ervaring mee hadden, hebben we de hulp ingeschakeld van een adviesbureau om dit te realiseren. We wilden het uiteraard wel volgens de normen uitvoeren en dat is gelukt met behulp van het advies wat we hebben gekregen.”

Rene Schepers

Uitvoerder, ADSR

Resultaat

Duurzame bouw met respect voor de omgeving en natuur

Het resultaat is een kleine woongemeenschap met de opzet en uitstraling van een Gallisch boerendorpje met eigen moestuin. Iedere woning is voorzien van een mooie tuin, privé parkeerplaats en berging. Wat COMPAGNIE Vastgoedontwikkeling betreft, zijn de gewenste resultaten behaald. De planning liep iets uit vanwege onder andere leveringsproblemen, maar de oplevering vond nog steeds plaats binnen de contractuele planning met de kopers. 

schoondonck breda vooraanzicht twee woningen

“Zoals de woningen er nu staan, is precies wat we voor ogen hadden daar te realiseren. De harmonie van de gebouwen komt op deze plek goed tot zijn recht. We hebben de uitvoeringstekeningen, uitwerking van bouwdetails en uiteraard de realisatie bij ADSR neergelegd en hebben zelf gedurende de bouw redelijk weinig inspanningen hoeven doen. De bouwkwaliteit van ADSR is goed en de werkzaamheden zijn uitgevoerd met respect voor de omgeving en de natuur.”

Coen Plompen

Directeur Bouw en Ontwikkeling, COMPAGNIE Vastgoedontwikkeling 

De realisatie van Hoeve Schoondonck is slechts een klein onderdeel van de vastgoed transformatie van Landgoed De Klokkenberg. Wat ADSR betreft, is deze strategie meer dan een interessante investering. De maatschappelijke meerwaarde van vastgoed transformatie is groot. ADSR ziet het als een mooie uitdaging om hieraan bij te dragen.

ALLE SPECIFICATIES VAN Hoeve Schoondonck OP EEN RIJ

Projectnaam:Hoeve Schoondonck
Locatie:Breda
Omvang:20 woningen
Opdrachtgever:COMPAGNIE Vastgoedontwikkeling
Architect:Rienks Architects
Oplevering:September 2022
schoondonk breda
hoeve schoondonck breda
hoeve schoondonck breda prijzen huis met achtertuin
schoondonksedreef breda nieuwbouw
schoondonck oosterhout in breda

MEER INFORMATIE OVER PROJECT HOEVE SCHOONDONCK BREDA?

Bent u als project ontwikkelaar, vastgoedbelegger of vanuit een andere rol geïnteresseerd in het verloop of het resultaat van dit project? Neem dan contact met ons op.

AAN HET WOORD

“De ervaring leert dat hoe eerder u ons betrekt bij uw vastgoedproject, hoe efficiënter wij het voor u kunnen realiseren.”

Bas Moens
Directeur, ADSR