LANDGOED DE KLOKKENBERG BREDA

Landgoed de Klokkenberg

Breda

Oplevering 2019-2023 (deelfasen)

Transformatie van 79 wooneenheden

AANLEIDING

Project Landgoed de Klokkenberg te Breda was al een uitdaging op zichzelf, het ging hier namelijk om een transformatie project. Over de initiële plannen van de opdrachtgever en welke stappen wij als ADSR nog moesten nemen om de transformatie goed uit te voeren, hebben we commercieel manager Dennis Cobelens benaderd.

“De opdrachtgever, Schonck Schul & Compagnie, had een bieding gedaan op Landgoed de Klokkenberg. De bieding werd geaccepteerd en zo werden zij eigenaar van het Landgoed. In de bestaande panden wilde de opdrachtgever 50 woningen en 20 appartementen realiseren en buiten het complex nog zo’n 100 eenheden. Dit waren de eerste initiële plannen. Echter kwam de opdrachtgever er al vrij snel achter dat hij in het Zusterhuis 14 woningen wilde realiseren en in de vrouwenvleugel 15, dit was de eerste fase. In fase 2 wilde ze 16 woningen maken in het Economiegebouw en in de derde fase 15 woningen in de Mannenvleugel. Uiteindelijk was het doel om nog 20 appartementen te realiseren in het Hoofdgebouw voor fase 4 dit werden er uiteindelijk 19. Er was al nagedacht over wat er zou moeten komen, de grond was al eigendom en het ontwerpteam was ook gecontracteerd voordat wij aan tafel kwamen. Echter merk je als je aan tafel komt dat de opdrachtgever goede ideeën had maar dat het nog niet was uitgewerkt op een werkbaar niveau. Uiteindelijk hebben wij dan ook de plannen werkbaar gemaakt, dit heeft uiteindelijk ook nog een jaar geduurd.”

Dennis Cobelens

Commercieel manager, ADSR

ONTWIKKELFASE

Commercieel manager Dennis Cobelens was ook tijdens de ontwikkelfase nauw betrokken bij het project. Wij hebben hem gevraagd of er bijzonderheden waren in het Programma van Eisen en of het bouwen in een bestaand monumentaal pand uitdagingen met zich meebracht.

“Er was eigenlijk geen Programma van Eisen. De opdrachtgever had tekeningen laten maken en hij had een idee hoe hij het graag wilde zien. Tijdens de bouw is het Programma van Eisen pas tot stand gekomen. Uitdagingen zijn er bij dit project genoeg. Als we alleen al kijken naar het gebouw, zie je al genoeg uitdagingen. De verdiepingsvloeren waren heel dun waardoor je er helemaal niks mee kon. Wij hebben kolommen geplaatst en hier het plafond op laten steunen. Ook zijn er funderingspalen door de begane grondvloer geboord om de nieuwe constructie te kunnen maken. We hadden ook te maken met een Rijkmonumentaal pand wat inhoudt dat je niet zomaar alles mag verbouwen, ook dit is een uitdaging. De ontwikkelfase heeft in totaal 14 maanden geduurd.” 

Dennis Cobelens

Commercieel manager, ADSR

REALISATIE

Project Landgoed de Klokkenberg was zeker een uitdaging in de voorbereiding naar de bouw toe. Wij waren benieuwd hoe uitvoerder René Schepers dit uitdagende project is gestart? En of de werkzaamheden volgens de afgesproken planning is verlopen. 

“Op de eerste bouwdag hebben we eerst de buispalen van het Zusterhuis ingemeten en bepaald waar ze moesten komen. Ook hebben we overleg gehad met de opzichter en alle betrokken partijen. In fase 1 is alles volgens de planning verlopen, hier ben ik in het bijzonder trots op omdat het toch een groot en ander project is omdat het hier om een transformatie project gaat.”

René Schepers

Uitvoerder, ADSR

klokkenberg breda-landgoed luchtfoto

Ook project Hoeve Schoondonck was onderdeel van de overkoepelende vastgoed transformatie. Dit project is inmiddels naar volle tevredenheid opgeleverd. Al met al is vastgoed transformatie een interessante strategie. Het vereist maatwerk, nauw overleg en bouwkundige expertise. Dit sluit perfect aan op de unieke werkwijze van ADSR. Als bouwer dragen we hiermee bovendien een steentje bij aan duurzame oplossingen van problemen op de woningmarkt. Om die reden ziet ADSR vastgoed transformatie als speerpunt voor de toekomst.

RESULTAAT

De eerste fases zijn klaar en opgeleverd. Aan bedrijfsleider Mark van der Horden hebben we gevraagd hoe de eerste fases in zijn totaliteit zijn verlopen en waar hij in het bijzonder heel trots op is. 

“De eerste fases zijn goed verlopen, momenteel zijn we bezig met afrondingen van de transformatie. Ik ben trots op de betrokkenheid en de creativiteit van onze medewerkers. Iedere keer lopen ze tegen nieuwe problemen aan waar ze dan toch weer een gepaste, creatieve oplossing voor vinden.”

Mark van Horden

Bedrijfsleider, ADSR

Ook project Hoeve Schoondonck was onderdeel van de overkoepelende vastgoed transformatie. Dit project is inmiddels naar volle tevredenheid opgeleverd. Al met al is vastgoed transformatie een interessante strategie. Het vereist maatwerk, nauw overleg en bouwkundige expertise. Dit sluit perfect aan op de unieke werkwijze van ADSR. Als bouwer dragen we hiermee bovendien een steentje bij aan duurzame oplossingen van problemen op de woningmarkt. Om die reden ziet ADSR vastgoed transformatie als speerpunt voor de toekomst.

ALLE SPECIFICATIES VAN LANDGOED DE KLOKKENBERG BREDA OP EEN RIJ

Projectnaam:Landgoed de Klokkenberg
Locatie:Breda
Omvang:79 wooneenheden
Opdrachtgever:Landgoed De Klokkenberg BV
Oplevering:2019-2023
Architect:RIENKS Architects
landgoed klokkenberg

AAN HET WOORD

“De ervaring leert dat hoe eerder u ons betrekt bij uw vastgoedproject, hoe efficiënter wij het voor u kunnen realiseren.”

Bas Moens
Directeur, ADSR