LE MANEGE OUDENBOSCH

Le Manege

Oudenbosch

Juli 2021

Nieuwbouw woningen & appartementen

AANLEIDING

Voor de aanleiding van het project Le Manege in Oudenbosch hebben wij Michel van Es benaderd. Michel van Es is werkzaam als directeur en vastgoedontwikkelaar bij Willigen Partners en is tijdens de ontwikkeling constant in contact geweest met ADSR. Wij hebben Michel van Es gevraagd hoe hij bij ADSR terecht is gekomen, wat de uitdagingen waren en hoe die zijn opgelost.

“ADSR is voor ons al langere tijd een bekende door voorgaande projecten in Rijswijk en Utrecht. Voordat Oudenbosch op tafel lag hebben we dus al regelmatig contact gehad en projecten gerealiseerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat we voor dit project ook ADSR hebben benaderd. De grootste uitdaging tijdens dit project was dat we gasloos moesten gaan bouwen, dit was een wijziging in de regelgeving. Dit was voor ons een nieuwe regel, ADSR had hier al de nodige kennis over. De uitdaging zat hem dan ook in het uitwerken van de woningen volgens de normen. ADSR heeft de voorstellen gemaakt voor het gasloos bouwen. Dus welke waterpomp we het beste konden gebruiken en hoe we die het beste konden installeren. In de eerste fase was het krap om financieel gezien de plannen haalbaar te krijgen. Hierbij heeft ADSR constant meegedacht om het uiteindelijk toch haalbaar te krijgen.”

Michel van Es

Directeur en vastgoedontwikkelaar, Willigen Partners

ONTWIKKELFASE

Tijdens de ontwikkelfase is commercieel manager Gaston van Aken nauw betrokken geweest bij het project Le Manege in Oudenbosch. Wij waren benieuwd naar de bijzonderheden in het Programma van Eisen en of er eventuele uitdagingen waren.

“Het bijzondere aan het Programma van Eisen was eigenlijk dat we volledig gasloos moesten bouwen. Tegelijk was dit ook een uitdaging omdat we moesten gaan werken met lucht/water warmtepompen. Deze haalt energie uit de buitenlucht en staat deze energie af aan het water in de warmtepomp. Dit water wordt dan gebruikt om de woning te verwarmen of te koelen. Daarnaast hebben we onder de parkeerplaats op het terrein van dit project een bergbezinkbassin toegepast. Regenwater wordt hier tijdelijk opgeslagen waarna het langzaam in de bodem zakt en het overschot wordt getransporteerd naar open water (vijvers, sloten etc.).”

Gaston van Aken

Commercieel manager, ADSR

REALISATIE

Tijdens de realisatie was uitvoerder Wibo Slokkers verantwoordelijk voor de planning en de bouw. Wij waren benieuwd tegen welke problemen hij is aangelopen en wat er buitengewoon goed is gegaan. Ook wilden wij weten of Le Manege volgens de gestelde data is opgeleverd.

“Tijdens de afbouw liepen we tegen problemen aan met een aantal onderaannemers die de planningsafspraken niet nakwamen. De afbouwfase bestond meer uit partijen erop wijzen dat ze moesten komen omdat ze ingepland stonden en wij anders niet door konden gaan. Daarentegen is de ruwbouw heel goed verlopen. Het tempo van de metselaars en de andere partijen zat er goed in! Dit hebben we ook ruim binnen de gestelde tijd kunnen afronden. Door de snelle voortgang tijdens de ruwbouw hadden we speling in de planning wat we dus goed konden gebruiken. De oplevering stond gepland voor juli, maar de eerste woningen hebben we al in juni kunnen opleveren.”

Wibo Slokkers

Uitvoerder, ADSR

RESULTAAT

Voor een korte evaluatie hebben we projectleider Erik Maliepaard benaderd om ons meer te vertellen over het uiteindelijke resultaat. Allereerst vroegen wij ons af of alles volgens de gestelde planningen is verlopen en waar hij in het bijzonder erg trots op is?

“Het project is vlotjes afgerond, mooi binnen de opgestelde planning en met een financieel mooi resultaat. Ik ben in het bijzonder erg trots dat het project zo vlot is verlopen en dat de uitvoerder alles zo goed onder controle had.”

Erik Maliepaard

Projectleider, ADSR

ALLE
SPECIFICATIES VAN
LE MANEGE
OUDENBOSCH OP
EEN RIJ

Projectnaam:Le Manege
Locatie:Oudenbosch
Omvang:38 woningen
Opdrachtgever:Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars
Oplevering:2021
Architect:Bijl Architecten B.V.

AAN HET WOORD

“De ervaring leert dat hoe eerder u ons betrekt bij uw vastgoedproject, hoe efficiënter wij het voor u kunnen realiseren.”

Bas Moens
Directeur, ADSR