LEONARDUSHOF WOUW

Leonardushof

Wouw

Oplevering 2021

Nieuwbouw woon-/zorgcomplex met 48 eenheden

AANLEIDING

Een verouderd verzorgingstehuis in Wouw weer aan laten sluiten bij de wensen en uitdagingen van deze tijd: dat was de wens van Groenhuysen. Aan bestuurslid Ron Axt van Groenhuysen vroegen wij waarom is gekozen voor ADSR en hoe hij de samenwerking heeft ervaren.

“Een onderzoek naar de huidige bouwkundige staat van het pand was voor ons het vertrekpunt. Het pand bleek dusdanig verouderd, dat we kozen voor nieuwbouw in plaats van grootschalige renovatie. We zijn toen op zoek gegaan naar een partij waarmee we in een bouwteam konden samenwerken om die opgave te realiseren. Wij zochten de samenwerking met een lokale partij die wel de schaalgrootte heeft die past bij de omvang van het project en die bovendien ervaring heeft met het realiseren van zorgvastgoed. Zo kwamen we bij ADSR terecht. We wilden een woonvoorziening creëren met een uitstraling die onderscheidend is op het gebied van duurzaamheid, lichtinval en transparantie. En het moest er niet uitzien als een ‘traditioneel zorggebouw’. Het bouwproces kende een spanningsveld tussen de ambities en financiële haalbaarheid. We hebben er allemaal veel energie in gestoken om onze ambities voor dit project te realiseren.”

Ron Axt

Lid Raad van Bestuur, Groenhuysen

aannemer leonardushof groenhuysen hoofdingang

ONTWIKKELFASE

Tijdens de ontwikkelfase was directeur Bas Moens van ADSR nauw betrokken bij het project. Hij vertelt over de bijzonderheden in het Programma van Eisen en waar de specifieke uitdagingen zaten tijdens de ontwikkelfase.

“In het Programma van Eisen kwam al snel naar voren dat Groenhuysen een hoge ambitie heeft op het gebied van duurzaamheid. Vanuit die ambitie wilden ze onder meer duurzame installaties toepassen om het gebouw groen en duurzaam te maken. De specifieke uitdaging tijdens de ontwikkelfase was het budget. Er was een uitgebreid wensenpakket. Dat betekent dat we binnen het bouwteam creatief moesten denken om ervoor te zorgen dat we alle ambities konden realiseren binnen het gestelde budget.” 

Bas Moens

Directeur, ADSR

REALISATIE

Uitvoerder Jordi van Houdt van ADSR was verantwoordelijk voor het realiseren van het project. Hij vertelt hoe hij door een slimme beslissing veel tijdwinst heeft geboekt. 

“Oorspronkelijk zouden we beginnen met het bouwen van blok A om vervolgens verder te gaan met blok B en C. In overleg met Groenhuysen heb ik ervoor gekozen om te beginnen bij blok C en daarna verder te gaan met blok B en A. Waarom? Omdat onder blok A een kelder lag, waar nog een extra verdiepingsvloer op moest komen. Door deze beslissing zaten we  al in de afbouwfase bij blok C toen we de verdiepingsvloer gingen storten bij blok A. Hierdoor hebben we heel veel tijd bespaard.”

Jordi van Houdt

Uitvoerder, ADSR

leonardushof wouw
aannemer leonardushof te wouw

RESULTAAT

Elk project kent haar zijn eigen uitdagingen en leermomenten. Wat heeft bedrijfsleider Mark van der Horden geleerd van dit project in Wouw? 

“Een bijzondere uitdaging was dat we tijdens de bouw te maken kregen met een wijziging van doelgroep. Dat had natuurlijk veel impact op het bouwproces. Door snel te schakelen en met alle partners in het bouwteam snel de consequenties in kaart te brengen, konden we met de nieuwe informatie snel verder. Wat we hiervan geleerd hebben? Dat je van begin tot eind oog moet houden voor de wensen van de eindgebruiker, in dit geval de zorgmedewerkers en de bewoners. Waar hebben zij behoefte aan en hoe kunnen wij dat als ADSR, samen met onze partners realiseren?”

Mark van der Horden

Bedrijfsleider, ADSR

ALLE
SPECIFICATIES VAN LEONARDUSHOF
WOUW OP EEN RIJ

Projectnaam:Leonardushof
Locatie:Wouw
Omvang:48 eenheden
Opdrachtgever:Stichting Groenhuysen
Architect:Oomen Architecten
Oplevering:2021
aannemer leonardushof wouw
bouwbedrijf leonardushof
aannemer nieuwbouw leonardushof
leonardushof te wouw
nieuwbouw leonardushof

AAN HET WOORD

“De ervaring leert dat hoe eerder u ons betrekt bij uw vastgoedproject, hoe efficiënter wij het voor u kunnen realiseren.”

Bas Moens
Directeur, ADSR