MARKIEZATEN BERGEN OP ZOOM

Markiezaten

Bergen op Zoom

Oplevering 2021

14 koopwoningen

AANLEIDING

Fase 1 van de Markiezaten in Bergen op Zoom is door ADSR gerealiseerd in opdracht van BPD Gebiedsontwikkeling. Waarom koos BPD voor ADSR en hoe hebben zij de samenwerking ervaren? Die vragen stelden we aan locatiemanager Marc Rijs.

“In het verleden hebben we al vaker naar volle tevredenheid samengewerkt met ADSR. Dat schept vertrouwen en dat was voor ons een reden om ook dit project weer samen met ADSR te realiseren. Mede gezien het feit dat deze woningen ook al door ADSR in Etten-Leur zijn gerealiseerd. Hierdoor konden we sneller met elkaar schakelen.”

Mark Rijs

Locatiemanager, BPD Gebiedsontwikkeling

ONTWIKKELFASE

In de ontwikkelfase is bewust gekozen voor de opdrachtvorm Engineering & Build. directeur Bas Moens legt uit waarom juist deze contractvorm de optimale oplossing was bij dit project.

“Bij deze koopwoningen in Markiezaten is specifiek gekozen voor Engineering & Build omdat we in Etten-Leur al dezelfde woningen hebben gerealiseerd, óók in opdracht van BPD Gebiedsontwikkeling.  Het ontwerp van Bedaux De Brouwer Architecten hebben wij destijds helemaal uitgewerkt en gerealiseerd. Korte tijd later wilde BPD exact dezelfde woningen realiseren in Bergen op Zoom. Er is dus geen nieuw ontwerp gemaakt, maar het plan is aangepast naar 14 woningen in plaats van 16. Engineering & Build is bij uitstek de geschikte contractvorm bij projecten waarbij er al een ontwerp en een uitgewerkt Programma van Eisen ligt. Wij ontzorgen de opdrachtgever waar we kunnen en nemen naast de realisatie eventueel ook alle benodigde vergunningen voor onze rekening.” 

Bas Moens

Directeur, ADSR

REALISATIE

Elk project kent zijn eigen uitdagingen én beloningen. Uitvoerder Rob van Loon was tijdens de realisatie van de 14 woningen in Bergen op Zoom verantwoordelijk voor de uitvoering. 

“Bij dit project heb ik vooral de samenwerking met de installatiebedrijven als zeer prettig ervaren. Kleine uitdagingen zaten hem vooral in de detailleringen, maar die hebben we allemaal goed en naar tevredenheid van de opdrachtgever op kunnen lossen. Van elke uitdaging leer je weer iets wat je mee kunt nemen naar een volgend project.”

Rob van Loon

Uitvoerder, ADSR

RESULTAAT

Projectleider Erik Maliepaard blikt terug op het project Markiezaten. 

“Het hele project is volgens planning verlopen en op tijd opgeleverd. De uitvoerder had alles goed onder controle. Daar ben ik trots op, want hij werkt nog niet zo lang bij ADSR. Ik vind het best knap hoe hij dit uitdagende project binnen de gestelde termijn heeft kunnen realiseren.”

Erik Maliepaard

Projectleider, ADSR

ALLE
SPECIFICATIES VAN MARKIEZATEN
BERGEN OP ZOOM
OP EEN RIJ

Projectnaam:Markiezaten
Locatie:Bergen op Zoom
Omvang:14 koopwoningen
Opdrachtgever:BPD Gebiedsontwikkeling
Oplevering:September 2021
Architect:Bedaux De Brouwer Architecten

AAN HET WOORD

“De ervaring leert dat hoe eerder u ons betrekt bij uw vastgoedproject, hoe efficiënter wij het voor u kunnen realiseren.”

Bas Moens
Directeur, ADSR