Meander Bergen op Zoom

Meander
buurt 3 + 4

Bergen op Zoom

december 2022 – januari 2024

53 woningen op Kievietsbloem
59 woningen op Dotterbloem / Sterrekroos

Aanleiding

Grondontwikkeling van Meander Bergen op Zoom na de economische crisis

Begin jaren 2000 kocht BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling gronden in de Markiezaten voor de ontwikkeling van woningen. Helaas werden deze plannen als gevolg van de economische crisis “on hold” gezet. BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling verkocht de gronden aan de gemeente Bergen op Zoom, met een terugkoopregeling voor de percelen van de particuliere woningen. Na de crisis werden de afspraken hernieuwd.  
  
In 2020 startte de ontwikkeling van Meander Fase 2 Buurt 3 met 53 woningen, gevolgd door de voorbereiding van Meander Fase 2 Buurt 4 met 59 koop- en 15 huurwoningen in het najaar van 2021. Het (verkoop)traject verliep voorspoedig, uiteraard niet zonder reden. Meander Bergen op Zoom ligt op een gunstige locatie aan de zuidkant van de stad, dichtbij het centrum en met goede toegangswegen naar de natuur. 

Flexibel bouwconcept en lokale connecties onderscheiden ADSR 

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling zocht een partner voor de conceptuele woningbouw ontwikkeling van Meander fase 2, buurt 3 en schreef daarvoor een tender uit. Aangezien ADSR geen passend concept had, keken we verder binnen ons netwerk Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Ons zusje Schutte Bouw & Ontwikkeling bleek over een passend concept te beschikken, wat leidde tot een nieuwe samenwerking voor de ontwikkeling en realisatie van de Meander nieuwbouw.  
 
Onze doordachte aanpak, aantrekkelijke prijsstelling en gedetailleerde woningontwerpen spraken BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling direct aan. Ook onze diepgaande kennis van de regio en lokale connecties werden als pluspunten gezien. ADSR kwam uiteindelijk als winnende bouwer uit de bus. Projectmanager Klaas Boer legt uit wat het woonprogramma zo bijzonder maakt.  

“ADSR heeft ons benaderd voor een samenwerking en daar hadden we wel oren naar. We zijn de uitdaging gezamenlijk aangegaan. We hebben een vrij flexibel concept waarin we een aantal ontwerpkaders hebben vastgesteld voor de architect. In tegenstelling tot programma’s van andere aannemers, maakt het voor ons woonprogramma niet uit of een woning langer of breder moet worden. Het is ook nog mogelijk om te kiezen tussen schilder- en metselwerk en houten delen. Het is een concept waar we al jarenlang met vaste partners aan werken. We zijn overtuigd van hun kwaliteit en weten zeker dat ze voldoen aan ons bouwproces en onze bouwsnelheid. Ons aanbod voor Meander Bergen op Zoom bevatte bovendien een voorbedachte selectie met opties voor de kopers. BPD vindt het fijn dat de koper voldoende opties aangeboden krijgt. Mede daardoor viel het aanbod goed in de smaak.” 

Klaas Boer

Projectmanager, Schutte Bouw & Ontwikkeling 

kievietsbloem bergen op zoom 2 onder 1 kap woningen

Ontwikkeling

Efficiënte woningontwikkeling van Meander Bergen op Zoom 

De samenwerking tussen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en ADSR verliep soepel, met wekelijkse communicatie en afstemming. In teamverband is goed gekeken naar het programma en de uitstraling van de woningen. Om meer diversiteit te creëren en een kwalitatieve uitstraling te geven aan zowel de Kievitsbloem als de Dotterbloem / Sterrekroos zijn architecturale details zoals overstekken, pergola’s en hoogwaardig metselwerk toegevoegd. Er is ook veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Mede dankzij geavanceerde WTW-installaties zijn de woningen van Meander Bergen op Zoom zelfs duurzamer dan de landelijke eisen voorschrijven.  

“We hebben op het perceel van Meander Bergen op Zoom een aantal uitdagingen gehad. Het grondwater staat er vrij hoog. Nadat Buurt 1 was opgeleverd, bleek dat er al vrij snel grondwater in de kruipruimtes kwam te staan. Vanuit de gemeente is er toen op gewezen om voor Meander Fase 2 Buurt 3 en 4 een bouwmethodiek toe te passen zonder kruipruimte of een kruipruimte die niet toegankelijk is.

Toen we dat vernamen, zaten we al middenin het proces. ADSR gaf aan dat hun concept in basis juist wel voorziet in een kruipruimte. Toch hebben ze tijdig flexibiliteit laten zien en praktisch meegedacht. Het was heel fijn dat ze inzagen wat voor problemen het grondwater op kon leveren. Ook tijdens de voorbereiding schakelden ze al snel om het toch anders te doen, zodat het na de oplevering in ieder geval goed zou komen.” 

Ronald van Hooijdonk 

Ontwikkelaar, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling 

Realisatie

Prefab elementen versnellen bouwproces van Meander Bergen op Zoom 

De bouw van Meander Bergen op Zoom vorderde snel. Volgens uitvoerder Jurgen Verburgt zijn de woningen in snel tempo omhoog gegaan, dankzij het gebruik van betonnen prefab gevelelementen. Deze bouwmethode was relatief nieuw voor ADSR. Gelukkig gold ook hier: een goede voorbereiding is het halve werk. Tijdens de ontwikkelfase is tot in detail nagedacht over de meest efficiënte manier van bouwen, wat resulteerde in een soepel verlopende realisatie. 

de meander bergen op zoom luchtfoto

“Voor ADSR was het een interessante uitdaging om dit project casco op te bouwen. Ons zusje Schutte Bouw & Ontwikkeling had al veel ervaring in het wegzetten van prefab casco’s. We zijn de uitdaging samen aangegaan, zodat ADSR ook ervaring op kon doen in het werken met prefab betonelementen. Ik kijk er positief op terug. Ook het resultaat van Meander Bergen op Zoom mag er zijn. De buurten bevatten een goede mix van architectuur voor verschillende doelgroepen. Meander 3 en Meander 4 zijn heel mooi geworden, met diversiteit in de gevelkleuren en type woningen, variërend van vrijstaande huizen tot twee-onder-een-kap woningen en rijtjeshuizen.”  

Jurgen Verburgt 

Uitvoerder, ADSR

Resultaat

Succesvolle samenwerking Meander 3 leidt tot gunning Meander 4 

Dankzij de succesvolle samenwerking van Meander Fase 2 Buurt 3 had BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling alle vertrouwen in ADSR voor de realisatie van Meander Buurt 4, zonder dat er opnieuw een uitgebreide aanbesteding nodig was. Na een goede evaluatie zijn alle verbeterpunten meegenomen tijdens het volgende ontwikkeltraject. Het lerend vermogen van alle partijen leidde tot een soepel verloop van het project. Vanwege deze voorbereiding ging Meander Fase 2 Buurt 4 zelfs binnen vier maanden na de start van de uitwerking in de verkoop, aanzienlijk sneller dan gebruikelijk.  

AAN HET WOORD

“Het contact was erg goed, ADSR dacht mee en droeg praktische oplossingen aan. Dit heeft voor een soepel verloop van het traject gezorgd.” 

Ronald van Hooijdonk 
Ontwikkelaar, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling 

ALLE SPECIFICATIES VAN MEANDER BERGEN OP ZOOM OP EEN RIJ

Projectnaam:Meander Buurt 3 + 4, Fase 2
Locatie:Kievietsbloem Bergen op Zoom
Dotterbloem Bergen op Zoom
Sterrekroos Bergen op Zoom
Omvang:45 rijwoningen, 51 twee-onder-één-kapwoningen, 6 vrijstaande woningen, 10 waterwoningen
Opdrachtgever:BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Architect:TVA architecten
Oplevering:December 2022 – januari 2024
sterrekroos bergen op zoom
dotterbloem bergen op zoom
projectontwikkelaar kievietsbloem bergen op zoom ADSR
projectontwikkelaar dotterbloem bergen op zoom
projectontwikkelaar kievitsbloem bergen op zoom

MEER INFORMATIE OVER PROJECT MEANDER BERGEN OP ZOOM?

Bent u als project ontwikkelaar, vastgoedbelegger of vanuit een andere rol geïnteresseerd in het verloop of het resultaat van dit project? Neem dan contact met ons op.