HOF VAN AUGUSTA BERGEN OP ZOOM

Hof van Augusta

Bergen op Zoom

Oplevering 2022 Q2

58 eenheden bestaande uit 26 appartementen en 18 koopwoningen en 14 huurwoningen

AANLEIDING

Hof van Augusta is een bijzonder project met huur- en koopwoningen en appartementen in de wijk Markiezaten in Bergen op Zoom. Bijzonder omdat sociale en maatschappelijke aspecten een grote rol speelden bij de ontwikkeling en toekomstige bewoners hier van het begin af aan nauw bij werden betrokken. Eduard Sars, projectmanager bij Hof van Augusta BV vertelt waarom is gekozen voor samenwerking met ADSR.

“Wij vonden het belangrijk dat toekomstige bewoners invloed konden uitoefenen op hun nieuwe woonomgeving en dat zij hun wensen en behoefte kenbaar konden maken. Dit hebben we in kaart gebracht door middel van enquêtes en gesprekken. Uiteindelijk hebben we ADSR benaderd om dit bijzondere project met ons te gaan realiseren. Wij hebben in het verleden al vaker samengewerkt en dat is ons goed bevallen.”

Eduard Sars

Projectmanager, Hof van Augusta

ONTWIKKELFASE

Planontwikkelaar Inge Peeters-d’Hondt was tijdens de ontwikkelfase nauw betrokken bij het project Hof van Augusta.  

“Er is voor de bouwvorm Bouwteam gekozen, waarbij de stukken die wij ontvingen al redelijk ver waren uitgewerkt door de opdrachtgever. Iets bijzonders in het Programma van Eisen was dat we in het appartementengebouw, bedoeld voor de doelgroep ouderen, ook een algemene ontmoetingsruimte moesten realiseren.” 

Inge Peeters-d’Hondt

Planontwikkelaar, ADSR

REALISATIE

Tijdens de realisatie was uitvoerder Jurgen Verburgt verantwoordelijk voor de planning en alles wat op de bouwplaats gebeurde. Hij kreeg als gevolg van corona met een bijzondere problematiek te maken. 

“Tijdens de bouw liepen we tegen het probleem aan dat veel leveringstermijnen langer waren dan we in eerste instantie hadden doorgekregen. Dit heeft wel gezorgd voor een kleine vertraging in het metselwerk. De planning was mede daardoor best een uitdaging, maar dat hebben we gelukkig allemaal goed op kunnen lossen.” 

Jurgen Verburgt

Uitvoerder, ADSR

ALLE SPECIFICATIES VAN HOF VAN AUGUSTA BERGEN OP ZOOM OP EEN RIJ

Projectnaam:Hof van Augusta
Locatie:Bergen op Zoom
Omvang:58 eenheden bestaande uit 26 appartementen, 18 koopwoningen en 14 huurwoningen
Opdrachtgever:Hof van Augusta BV (DW Investments en Collectief Wonen)
Architect:DAT Architecten b.v.
Oplevering:2022 Q2

AAN HET WOORD

“De ervaring leert dat hoe eerder u ons betrekt bij uw vastgoedproject, hoe efficiënter wij het voor u kunnen realiseren.”

Bas Moens
Algemeen directeur, ADSR