ZUIDERDREEF BERGEN OP ZOOM

Zuiderdreef

Bergen op Zoom

Oplevering 2020

Nieuwbouw woon-/zorgcomplex

AANLEIDING

Stichting Dag- en Woonvoorziening (SDW) zocht een nieuwe, vervangende huisvesting in Bergen op Zoom. Hieruit is de wens ontstaan voor een nieuw complex met 48 eenheden om de in totaal 48 cliënten in verschillende doelgroepen te kunnen huisvesten. Maar hoe is deze tot stand gekomen? Waarom is ver voor ADSR gekomen.

“Door de prettige samenwerking tijdens een eerder project heeft SDW ons deze keer weer benaderd om het nieuwe woon-/ zorgcomplex te realiseren. Op basis van een Programma van Eisen (PVE) hadden wij een geschikte locatie gezocht om de nieuwbouw te kunnen realiseren en hadden we een belegger gevonden die wilde optreden als investeerder. In nauwe samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom hadden wij de vergunning gekregen om aan de Zuiderdreef te Bergen op Zoom het woon- zorgcomplex te realiseren. Daarnaast hebben wij Carestone Property benaderd om op te treden als investeerder. Hieruit is een huurovereenkomst voortgekomen tussen SDW en Carestone Property.”

Bas Moens

Directeur, ADSR

ONTWIKKELFASE

Toen de vergunning voor de locatie aan de Zuiderdreef te Bergen op Zoom rond was, heeft ADSR Carestone Property benaderd om op te treden als investeerder. Hieruit is een huurovereenkomst voortgekomen tussen SDW en Carestone Property.

“De vergunning was binnen en de contracten waren rond. De volgende stap was een bouwteam samenstellen en Marquart Architecten benaderen om het ontwerp te realiseren. Dit was het eerste woon-/zorgproject dat we volledig gasloos wilde realiseren, hier zagen we een uitdaging maar ook een kans. Op het dak liggen zonnepanelen, zo is SDW redelijk zelfvoorzienend in zijn eigen energie en zorgen we voor een stukje duurzaamheid. ”

Bas Moens

Directeur, ADSR

REALISATIE

De realisatie is het moment dat alles bij elkaar komt, daarnaast wil je dat tijdens deze fase alles volgens de planning verloopt. Om erachter te komen of dit was gelukt hebben we uitvoerder Jordi van Houdt gevraagd.

“In mei 2019 is de bouw succesvol van start gegaan. Doordat DWT alle elektrische aansluitingen prefab heeft aangeleverd was het op de bouw een kwestie van plug and play De ruwbouw verliep hierdoor exact volgens de planning. Naarmate de afbouw begon kwam SDW met nog een aantal gebruikerswensen waardoor we de planning niet meer konden waarborgen. Zonder het meerwerk hadden we de afbouw volgens de planning kunnen afronden. We hebben het woon/- zorgcomplex in juli 2020 opgeleverd.”

Jordi van Houdt

Uitvoerder, ADSR

RESULTAAT

Ondanks de uitdagingen die we tijdens het project zijn tegengekomen, zijn we samen met SDW tot een mooi en gebruiksklaar eindresultaat gekomen. Waar zowel SDW als de bewoners erg tevreden over zijn. Als we kijken naar de toekomst kunnen we nog meer oog hebben voor de eindgebruiker, doorvragen wat nou echt de wens is van de verplegers en de bewoners. Waar hebben ze behoefte aan en hoe kunnen wij als ADSR dat realiseren samen met onze partners. Met dat doel voor ogen kijken wij uit naar het volgende woon-/zorgproject.

“Ik heb het contact als plezierig ervaren, ook op de bouwplaats met de uitvoerder. Goede communicatie en oog voor details.”

Sander Eshuis

Programmamanager vastgoed en huisvesting, SDW

ALLE
SPECIFICATIES VAN ZUIDERDREEF
BERGEN OP ZOOM
OP EEN RIJ

Projectnaam:Zuiderdreef
Locatie:Bergen op Zoom
Omvang:43 eenheden
Opdrachtgever:Carestone Property
Stichting Dag- en Woonvoorziening
(SDW)
Oplevering:2020
Architect:Marquart Architecten B.V.

AAN HET WOORD

“De ervaring leert dat hoe eerder u ons betrekt bij uw vastgoedproject, hoe efficiënter wij het voor u kunnen realiseren.”

Bas Moens
Directeur, ADSR