‘S Heeren Loo Vlissingen

’s Heeren Loo

Vlissingen

Prognose 3e kwartaal 2024 

96 zorgeenheden, 1 dagbesteding 

Aanleiding

Transformatie zorgvastgoed in Vlissingen voor cliënten met beperking 

Zorgorganisatie ’s Heeren Loo zorgt ervoor dat mensen met een (verstandelijke) beperking op een prettige manier kunnen wonen, werken en aan activiteiten deel kunnen nemen. Dit doet ’s Heeren Loo in bijna heel Nederland. Regio Zeeland is in 2019 tot stand gekomen na een fusie met zorgorganisatie Arduin. Arduin stond erom bekend mensen te integreren in de wijk. Op zo’n 120 kleine zorglocaties, zoals woonhuizen en boerderijen, werden soms slechts 3 of 4 cliënten gehuisvest. Voor ’s Heeren Loo was deze situatie op de lange termijn niet houdbaar. De transformatie van zorgvastgoed was dan ook een belangrijk onderdeel van de fusie. ’s Heeren Loo wil de cliënten op maximaal 6 plaatsen op Walcheren / Beveland huisvesten. Nog steeds in kleinschalige zorglocaties, maar wel geclusterd om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren. Via het netwerk van ’s Heeren Loo en vanuit de Zeeuwse vastgoedwereld kwam een aantal locaties naar voren. Zo ook de locatie aan de Nieuw Zuidbeekseweg in Vlissingen die volgens Accountmanager Vastgoed Henri Willemsen erg geschikt is voor de plannen van ’s Heeren Loo.  

s heeren loo vlissingen architect overview

“Via ons netwerk ben ik in contact gekomen met Zeeuwse vastgoedontwikkelaar John Priem. Hij had het recht om samen met ADSR deze locatie te ontwikkelen, op voorwaarde dat er gebouwd zou worden door ADSR. We zaten dus direct met ADSR om tafel. We hadden ons eigen huisvestingsconcept tot in detail uitgewerkt. Daar zijn we mee aan de slag gegaan met ADSR en we hebben een aantal optimalisaties doorgevoerd met elkaar. De bouwkosten zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. We hebben samen goed bekeken hoe we kosten kunnen besparen. Er zijn van beide kanten ideeën ingebracht. Deze samenwerking is erg goed verlopen.” 

Henri Willemsen 

Accountmanager Vastgoed, ’s Heeren Loo 

s heeren loo vlissingen nieuwbouw luchtfoto

Ontwikkelfase

Comfortabel woon-zorgcomplex met ruimte voor dagbesteding 

Het bouwteam van ’s Heeren Loo had een gezamenlijk doel voor ogen: een goed ontwerp verzorgen wat zowel maakbaar als betaalbaar is en aan de eisen van de opdrachtgever voldoet. ’s Heeren Loo wil in Vlissingen 96 zorgeenheden bouwen. Het is belangrijk dat de zorgeenheden comfortabel zijn voor de cliënten. Ook in het gebouw zelf moeten cliënten zich gemakkelijk voort kunnen bewegen. Een belangrijke voorwaarde is bovendien dat er een ruimte is voor dagbestedingsactiviteiten. De locatie bevindt zich aan de rand van de stad. Om het woon-zorgcomplex mooi over te laten gaan in het landschap heeft het bouwteam veel aandacht besteed aan de omgeving. En dat is niet het enige. Planontwikkelaar Evert Broekmans deelt meer over de focus van het bouwteam gedurende de ontwikkelfase. 

“We zijn vroegtijdig het gesprek aangegaan met een aantal zorgmedewerkers. We hebben het ontwerp op tafel gelegd en aan hen gevraagd wat hun voorkeuren zijn vanuit de praktijk. Onderwerpen als de locaties van containers, eisen aan verlichting en het gewenste type verharding zijn uitvoerig aan bod gekomen. Zo hebben de zorgmedewerkers zelf invloed uit kunnen oefenen op het ontwerp. Deze participatie was erg leerzaam voor ons. Omdat het een particulier terrein betreft wat ook nog eens aan de rand van de stad ligt, was het trouwens een grote uitdaging om de nutsvoorzieningen ernaartoe te krijgen. We hebben de eisen van de nutspartijen in een goed civiel ontwerp verwerkt. Zo hebben we ze in een vroeg stadium mee kunnen nemen in het ontwerp. Daarnaast hebben we duidelijk kenbaar gemaakt wat het belang is van de voorzieningen. Het heeft even geduurd, maar het is uiteindelijk gelukt. Als we in oplossingen denken, is er ontzettend veel mogelijk. Dat houdt het bouwteam altijd goed voor ogen.” 

Evert Broekmans 

Planontwikkelaar, ADSR 

Realisatie

Wasschappelse Heiploeg en cliënten slaan eerste paal de grond in 

Op 19 juni 2023 is de start van de bouw feestelijk ingeluid. De Wasschappelse Heiploeg heeft, samen met een aantal cliënten, de eerste paal de grond in geslagen. Momenteel is het werk in uitvoering en verloopt het project naar tevredenheid van opdrachtgever en alle projectpartners.  

s heeren loo vlissingen aannemer tuin aanzicht

ALLE SPECIFICATIES VAN ‘S HEEREN LOO VLISSINGEN OP EEN RIJ

Projectnaam:’s Heeren Loo
Locatie:Vlissingen
Omvang:96 zorgeenheden, 1 dagbesteding
Opdrachtgever:s Heeren Loo
Architect:Archikon
Oplevering:Prognose 3e kwartaal 2024  

MEER INFORMATIE OVER PROJECT ‘S HEEREN LOO VLISSINGEN?

Bent u als project ontwikkelaar, vastgoedbelegger of vanuit een andere rol geïnteresseerd in het verloop of het resultaat van dit project? Neem dan contact met ons op.

AAN HET WOORD

“De ervaring leert dat hoe eerder u ons betrekt bij uw vastgoedproject, hoe efficiënter wij het voor u kunnen realiseren.”

Bas Moens
Directeur, ADSR