Valdijck
Prinsenbeek

Valdijck

Prinsenbeek

Q1 2022

12 appartementen

AANLEIDING

Op de plek van restaurant ’t Hert in het centrum van Prinsenbeek heeft ADSR samen met HPO een project met 12 appartementen ontwikkeld en gebouwd. De woningen zijn Q1 van 2022 opgeleverd. Projectontwikkelaar Jef Havermans van HPO uit Breda vertelt waarom hij juist met ADSR deze uitdagende ontwikkeling aandurfde.

Via via raakte ik in gesprek met de toenmalige eigenaren Kees en Liesbeth Bosman van zalencentrum en restaurant ’t Hert in Prinsenbeek, die wilden stoppen. Het restaurant was daarvoor ook al van zijn ouders geweest. Daarom heb ik vooral veel tijd geïnvesteerd in het werken aan vertrouwen tijdens de planvorming. Groot voordeel was dat het bestemmingsplan woningbouw al toeliet, zodat we geen wijzigingen hoefden door te voeren. Om de haalbaarheid te doorgronden heb ik contact gezocht met Bas Moens van ADSR. Ik kende hem al en had best zin om dit samen te proberen. Ik had al eerder een project met ADSR gedaan in Oosterhout, toen pur sang als bouwer. Gelukkig stond ADSR ervoor open om deze ontwikkeling en het bijbehorende risicoprofiel samen aan te gaan. In de samenwerkingsovereenkomst spraken we af dat ADSR het project als bouwer zou realiseren. ADSR heeft aannemingsovereenkomsten afgesloten met de kopers. Het is een erg fijne samenwerking geweest met hele directe communicatielijnen. Een project als dit vraagt specifieke deskundigheid en die heeft ADSR in huis. Bas Moens was als directeur direct betrokken in de projectgroep, altijd bereikbaar en in staat grote beslissingen te nemen. Dat werkt heel prettig en komt de kwaliteit van het resultaat echt ten goede.’’

Jef Havermans

Directeur, HPO BV

Prinsenbeek-Valdijck-gebouwd-door-ADSR

ONTWIKKELFASE

Op deze bijzondere locatie in het centrum een gebouw realiseren dat goed aansluit op de vraag vanuit de markt: dat was de grote uitdaging in de ontwikkelfase van Valdijck, zegt Commercieel manager Dennis Cobelens van ADSR.

“Wij hebben in de ontwikkelfase met lokale makelaars overlegd welke types woningen het beste aansluiten bij de woonbehoeftes op die locatie. Prinsenbeek is best een sjiek dorp. Op basis van die gesprekken hebben we gekozen voor diversiteit: penthouses van 140-150 m2, reguliere woningen met een oppervlak van 80-90 m2 en twee kleinere appartementen. De verkoop in tijden van corona was een uitdaging, daarom hebben we aanvullend samengewerkt met een lokale makelaar. Het programma van eisen is op basis van marktonderzoek en overleg met de architect opgesteld. Doel was om een gebouw te realiseren dat kwalitatief en qua uitstraling dermate het verschil maakt, dat je het voor een goede prijs in de markt kunt zetten. Het resultaat is zeker geen standaard gebouw geworden, met een hoge mate van detaillering, veel verschillende materialen, een inpandige wintertuin en uitpandige galerijen. En met voor de kopers een hoogwaardig keuzepakket voor de keuken en badkamer. De samenwerking met HPO is zo succesvol verlopen dat we inmiddels ook al getekend hebben voor een volgend gezamenlijk project in Halsteren. Je maakt in zo’n een-op-een samenwerking gebruik van elkaars kwaliteiten. Jef Havermans heeft de locatie aangedragen, wij hebben onze expertise in de ontwikkeling ingebracht. Dat ADSR vervolgens ook de bouwer is, maakt het proces alleen maar efficiënter.’’

Dennis Cobelens

Commercieel manager, ADSR

REALISATIE

Voor uitvoerder Arnold Craaijo was het de eerste keer dat hij door ADSR werd ingehuurd. Inmiddels zijn al meer projecten gevolgd.

“Als uitvoerder stuur ik de mensen op de bouw aan en moet ik zorgen dat de planning gehaald wordt. Daarvoor overleg ik namens ADSR veel met de architect, de werkvoorbereider en onderaannemers. Uitdagingen bij het project Valdijck waren de detailleringen in het ontwerp en de grote variëteit aan materialen die zijn toegepast, zoals de bijzondere kapconstructie met de uitstraling van zink. Ik heb veel ervaring in de utiliteitsbouw waar een divers materiaalgebruik iets gebruikelijker is. Maar ook voor de vaklieden op het werk moet gelden: een vakman kent zijn materialen. Op basis van het Programma van Eisen weet je vooraf exact waar je aan moet voldoen en daar moet je de mensen en onderaannemers op aansturen en instrueren. Als je dan nog wordt overvallen door details, ben je eigenlijk al te laat. Uiteindelijk is Valdijck een mooi gebouw geworden. Bijzonder was natuurlijk dat het markante Christusbeeld op de hoek van de Valdijk en Groenstraat behouden moest blijven. Dat is tijdens de realisatie gewoon blijven staan, goed afgedekt en met een steiger eromheen. We hebben onze mensen daar goed over geïnstrueerd en ook dat is heel goed verlopen.’’

Arnold Craaijo

Uitvoerder

De-realisatie-van-Valdijck-Prinsenbeek
Het-resultaat-van-Valdijck-Prinsenbeek

RESULTAAT

Onder bijzondere omstandigheden toch een project van hoge kwaliteit realiseren. Projectleider Erik Maliepaard vertelt wat de uitdagingen en problemen waren en hoe ADSR die met succes heeft opgelost.

’’Als projectleider was ik tot aan de oplevering in februari 2022 van Valdijck verantwoordelijk voor de planning en financiën, met als doel om constant de beoogde kwaliteit overeind te houden. Die planning stond enigszins onder druk omdat we door corona niet alle materialen op tijd geleverd kregen. Ook was het niet makkelijk om aan voldoende mankracht te komen. Daar hebben we een goede oplossing voor gevonden door te werken met een externe uitvoerder en onderaannemers. Valdijck ligt in het centrum van Prinsenbeek, dit vereiste veel planning en een nauwkeurige coördinatie. Transport van bouwmaterialen verliep vooral via de parkeerplaats achter het gebouw lopen. Dat betekent dat we constant contact hadden met de opdrachtgevers en omwonenden. Dat is overigens allemaal heel prettig verlopen. Natuurlijk was er ook steeds contact met de toekomstige bewoners, via onze afdeling Kopersbegeleiding. Zo konden de kopers van begin tot eind meegenomen worden in dit bijzondere project.’’

Erik Maliepaard

Projectleider, ADSR

ALLE SPECIFICATIES VAN VALDIJCK PRINSENBEEK OP EEN RIJ

Projectnaam:Valdijck
Locatie:Prinsenbeek
Omvang:12 appartementen
Opdrachtgever:HPO bv en ADSR
Architect:Riens Architecten b.v.
Oplevering:februari 2022
Valdijck-Prinsenbeek-beganegrond.jpg
Zijaanzicht-Valdijck-Prinsenbeek
Straat-bij-Valdijck-Prinsenbeek
Valdijck-monument
Bouwproject-Valdijck-Prinsenbeek

AAN HET WOORD

“Een project als dit vraagt specifieke deskundigheid en die heeft ADSR in huis.”

Jef Havermans
Directeur, HPO BV