In het EU project “Sustainable Selfsupporting Urban Smart Grid” (afgekort SSUSG) ontwikkelt Aan de Stegge Roosendaal (ADSR) in samenwerking met o.a. Stichting DE COOBRAA het bedrijfsleven en het kennis- en onderwijsveld de eerste stap van een energieleverend systeem op wijkniveau voor de opwekking, de opslag en de uitgifte van warmte en elektriciteit (proof of concept).
In tegenstelling tot de gangbare innovatieve energiesystemen wordt deze SMART grid niet alleen voor elektrische energie vormgegeven, maar ook voor warmte. Die energie wordt op wijkniveau opgewekt, opgeslagen en weer aan de wijk teruggegeven.

Dit EU project behelst de ontwikkeling van een duurzaam zelfvoorzienend energiesysteem, dat opgeschaald naar wijkniveau, de eerste in zijn soort is in Europa.
Met name de koppeling van kinetische (warmte) en elektrische energie en de opslag daarvan in een gecombineerde zout- en warmtebatterij op basis van niet-fossiel zout (zeezout) is uniek.
De opslag van elektriciteit (zonder de opslag van warmte) in wijkbatterijen wordt al op verschillende plaatsten toegepast, maar dit vindt vrijwel altijd plaats op basis van schaars wordende (dure) grondstoffen zoals lithium.
De ontwikkeling van de combi-batterij waarin zowel kinetische als elektrische energie wordt opgeslagen als een onderdeel van een SMART grid waarin de opwek/opslag en de uitgifte van energie wordt gecombineerd, is door de toepassing van zeezout veel goedkoper en milieuvriendelijker.

Het “Sustainable Selfsupporting Urban Smart Grid” wordt op locatie in Almkerk en later in Breda met een innovatief woonconcept ontwikkeld. De urban smart grid moet zodanig worden vormgegeven dat het grid door het lokale MKB in de Zuid-Nederlandse binnensteden kan worden geïmplementeerd.
Dit vraagt niet alleen om het door ontwikkelen en op elkaar afstemmen van apparaten en technieken, maar ook van het trainen van de medewerkers van het MKB om het Sustainable Selfsupporting Urban Smart Grid in de steden van Brabant, Zeeland en Limburg te implementeren.
In dat kader worden zowel het onderwijsveld (Avans) als de Vereniging van Brabantse Gemeenten bij de ontwikkeling van het Urban Smart Grid betrokken.

In dit project werkt Aan de Stegge Roosendaal met de volgende organisaties samen:

TNO
DrTen Wezep
COOBRAA Boxtel