AAN DE STEGGE EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Aan de Stegge ‘claimt’: weten wat mensen beweegt, brengt vastgoedideeën in beweging. De beweging die we daarmee bedoelen is gericht op de toekomst. We beseffen dat de projecten die we realiseren generaties overlappen, en een blijvende impact hebben op het milieu en de directe omgeving. En dat succes alleen mogelijk is als we in iedere fase de mens centraal zetten.

Duurzaamheid zit hem dan ook in meer dan alleen energiebesparende- en onderhoudsvrije oplossingen. Het gaat net zo goed om architectuur met een lange houdbaarheidsdatum en om gebouwen en woningen die door een slim indelingsplan kunnen meebewegen met (toekomstige) gebruikers. Maar ook om mentaliteit en werkmethoden. Eerlijk zaken doen, aandacht voor de samenleving, de wil om elkaar verder te brengen en te investeren in innovatie. Want op de toekomst hebben we invloed.

Met veel enthousiasme dragen we bij aan een betere samenleving. Bijvoorbeeld door middel van onze Cubicco-woning, een betaalbare en duurzame huurwoning voor een- en tweepersoonshuishoudens. Bij het assembleren van deze woningen zetten we mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden als erkend leerbedrijf stageplaatsen en betrekken omwonenden actief bij plan en uitvoering. Onze verantwoordelijkheid reikt verder dan de eigen organisatie. We werken samen met werkgevers in de regio op het gebied van duurzame inzetbaarheid en re-integratie en zijn als sponsor betrokken bij diverse verenigingen en maatschappelijke initiatieven in de regio.
Ook ondersteunen we instanties die internationaal opereren, zoals bijvoorbeeld Homeplan, een stichting die huizen bouwt voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. (www.homeplan.nl).