< Terug naar referenties

Cubicco Conceptwoning

Energieneutrale woonruimte voor eenpersoonshuishoudens maakt einde aan wachtlijsten

In Nederland is 35% van de bevolking alleenstaand, maar het woningaanbod is zowel qua oppervlakte als beschikbaarheid niet toegesneden op deze gigantische groep. Het West-Brabantse Cubicco biedt een oplossing: nieuwbouw van kleine klimaatbestendige en energieneutrale woning in communityvorm.

Een onconventioneel antwoord op een maatschappelijk vraagstuk: een geschikte woning voor iedereen

De druk op de Nederlandse woningmarkt neemt toe: woningcorporaties hebben de laatste jaren nauwelijks kunnen investeren in nieuwe voorraad. Cubicco-grondlegger Randy Riteco licht toe: “Wachtlijsten voor geschikte woningen zijn daarvan het trieste resultaat. Dat probleem moet de wereld uit. De modulaire bouwwijze van Cubicco-woningen voorziet in een gezonde woonomgeving waarbij de bewoners genieten van de verbinding met natuur, nabijheid van de medemens en tegelijkertijd van gewenste privacy. Geen luxe, maar noodzaak.”

De huurtarieven van deze flexibele woonvorm zijn onder de sociale huurwoninggrens. “Het idee dat je met beperkt inkomen per se driehoog in een flatje zonder balkon, geen groen en weinig daglicht moet wonen, dat is achterhaald”, aldus Riteco. De ondernemer voegt toe: “Of het nu gaat om starters, gescheiden mensen, hulpbehoevenden of senioren: wij zijn ervan overtuigd dat nieuwbouw van deze kleine, pássende woningen een structurele aanpak is van de wachtlijsten. Duurzaam in de breedste zin des woords.”

Gronings aardbevingsgebied: géén probleem

Opvallend: een Cubicco-woning voldoet nu al aan de richtlijnen voor het bouwbesluit van 2020, is conform strenge CO2-normen en kan veilig en snel geplaatst worden. Ook in gebieden met uitzonderlijke omstandigheden, zoals het Groningse aardbevingsgebied. In Florida (Verenigde Staten) zijn de woningen inmiddels voorzien van een label dat veiligheid garandeert bij de zwaarste orkanen. Dit maakt dat het concept een adequate oplossing biedt bij zowel structurele als tijdelijke huisvestingsproblemen, ook in het platte (en soms erg natte) Nederland.

Think global, act local

Cubicco is een West-Brabants bedrijf dat actief is op de Nederlandse en internationale woningmarkt. In samenwerking met Aan de Stegge in Roosendaal is de woning verder doorontwikkeld voor de Nederlandse markt. Tevens zal Aan de Stegge de assemblage uitvoeren en kan de bouw van de modulaire Cubicco-woningen snel worden gerealiseerd met positieve impact op de lokale economie en werkgelegenheid.

Er is een modelwoning geplaatst in Roosendaal aan de Nieuwstraat en de eerste verkoopresultaten zijn er. De woningen worden geassembleerd in Bergen op Zoom.

Project: Modelwoning Cubicco
Locatie: Roosendaal, Nieuwstraat
Opdrachtgever: Cubicco / Aan de Stegge

Download PDF