Vreedonk Dordrecht

Vreedonk
Dordrecht

Dordrecht

Oplevering 2023 Q3

Nieuwbouw, Hospice & renovatie / uitbreiding WoZoCo Vreedonk

Aanleiding

Betrokkenheid van ADSR zorgt voor behoud van hospice Vreedonk Dordrecht

Medio 2019 hoorden we dat Hospice “De Patio” aan de Markettenweg in Dordrecht op de betreffende locatie haar deuren zou sluiten. Onze Dordtse collega; Gaston van Aken voelde direct zijn maatschappelijke plicht. In de periode die volgt heeft hij zich ingespannen om dé perfecte nieuwbouwlocatie te vinden voor het Spectrum. Diverse voorstellen zijn de revue gepasseerd. Alleen helaas zonder resultaat.

Het Spectrum komt met verrassende bouwlocatie

Gelukkig kwam Het Spectrum zelf met een verrassende en creatieve oplossing: De huisvesting van de Hospice op locatie Vreedonk te realiseren. De geboden oplossing – uitbreiden op eigen terrein – resulteerde in een integraal plan met, naast de nieuwbouw van de hospice, een optopping van appartementen op het reeds bestaande gebouw en renovatie / upgrading / transformatie van het bestaande woon-zorg complex.

Ontwikkelfase

Bouwteam-selectie voor nieuwbouw en renovatie Vreedonk Dordrecht

Mede door onze betrokkenheid in het actief meezoeken naar die ene ideale nieuwbouwlocatie is ADSR uitgenodigd om deel te nemen aan de bouwteamselectie. Hier hebben we besloten ons te presenteren als team, nl: Planontwikkeling, projectvoorbereiding en uitvoering en daarmee sloegen we de spijker op z’n kop.

ADSR bewijst behoeften opdrachtgever, zorgpersoneel en cliënten goed te begrijpen

Het Programma van Eisen is vertaald naar een praktisch, werkbaar en haalbaar plan. De eerste uitdaging was de start van de nieuwbouw. Hiervoor stond namelijk al een harde deadline gepland. Met wat extra creativiteit, de inzet van onze vaste partners en de nodige flexibiliteit hebben we de opdrachtgever de garantie afgegeven deze deadline te halen.

Visualisatie van bouw- en renovatieplan WoZoCo maakt het verschil

Daarnaast hadden we een onderbouwd plan voor zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw. Dit hebben we ondersteunt met een verfrissende visualisatie aangaande de fasering van de verbouwactiviteiten in het woonzorgcomplex. Vooral het bouwen terwijl personeel en cliënten de locatie blijven gebruiken heeft hierbij de doorslag gegeven.

hospice vreedonk dordrecht

Realisatie

Bouwen en renoveren zonder onderbreking van zorgverlening


De realisatie van de nieuwbouw verliep voorspoedig. Toen we eenmaal op hoogte waren, zaten de daken er binnen 2 weken op. De installateur kon vervolgens de tijd nemen voor alle installaties. Omdat het hospice een ander soort zorg biedt, is de nieuwbouw luxer uitgevoerd dan het zorgtehuis. Zo is er extra domotica geïnstalleerd, hebben de (bad)kamers een andere indeling en zijn de ruimtes snel te verwarmen en te koelen. Dit alles is gedaan om het zo comfortabel mogelijk te maken voor de cliënten. 

Overkoepelende planning voor meerdere bouwlocaties in pand Vreedonk Dordrecht

De moeilijkheidsgraad van de verbouwing lag in het gelijktijdig werken op 10 tot 15 verschillende locaties in het pand. Voor elke locatie is een aparte planning gemaakt. Deze planningen zijn verwerkt in een overkoepelende planning om het overzicht te behouden. Een staalconstructie met prefab wanden en prefab houten daken had als voordeel dat de dakbedekking tijdens de verbouwing kon blijven liggen en de bewoners er konden blijven wonen. Stofschotten met deuren zorgden voor veilige zones voor zorgverleners en bewoners. 

“Het verbouwen tussen alle bewoners was uiteraard de grootste uitdaging. We waren continu aan het communiceren met alle zorgafdelingen. De BHV-plannen van de locatie en van ADSR zijn samengevoegd. We liepen ook met een pieper van Het Spectrum op zak, zodat we een melding kregen als er iets bij hen aan de hand was. Het is heel soepel verlopen. Ik kijk tevreden terug op hoe ons bouwpersoneel het heeft aangepakt. Ze wisten goed met de situatie om te gaan, lieten ruimtes netjes achter en hadden leuk contact met de bewoners. Na een half jaar waren we er eigenlijk kind aan huis.”

Jordi van Houdt

Uitvoerder, ADSR

hospice spectrum dordrecht

Resultaat

Het Spectrum blij met extra ruimte, licht en leefbaarheid na gefaseerde bouw en renovatie

Programmamanager Vastgoed Anton Tielen is erg tevreden over de manier waarop iedereen dit avontuur is aangegaan en heeft afgemaakt. Waar het project in eerste instantie redelijk klein begon, zijn kansen benut om de kwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. Er is een extra ruimte gebouwd en verschillende renovatiewerkzaamheden zijn meteen in het project meegenomen. Zorgverleners en bewoners zijn trots op het eindresultaat. Het Spectrum heeft er bewust voor gekozen om gefaseerd te bouwen, terwijl het pand bewoond werd. Het was financieel en organisatorisch gezien een (te) grote opgave om ongeveer 100 mensen te verplaatsen naar een andere locatie in Dordrecht. Bovendien was het lastig om hiervoor überhaupt een geschikt pand te vinden. Op voorhand was bekend dat deze weloverwogen beslissing consequenties zou hebben, met name in de vorm van overlast voor bewoners en zorgpersoneel. De nieuwbouw van de hospice en de daarboven gelegen andere ruimte bevinden zich buiten het bestaande pand. Men heeft vrij weinig hinder ondervonden van deze realisatie. De renovatie en uitbreiding van het bestaande pand heeft op sommige momenten wel voor wat overlast gezorgd. Alle betrokken uitvoerende partijen hebben er samen met de zorgorganisatie van Het Spectrum zoveel mogelijk aan gedaan deze overlast tot een minimum te beperken.

“De medewerkers van ADSR hebben echt rekening gehouden met de bewoners en waren ook niet te beroerd om af en toe te helpen met het verplaatsen van bedden of het leegruimen van kamers. Ze hebben duidelijk affiniteit met de doelgroep. Dat is ook één van de redenen waarom we voor ADSR hebben gekozen. De uitvoerder heeft de coördinerende rol die we bij hem hebben weggelegd goed ingevuld. Daar wil ik hem een dikke pluim voor geven. Tijdens het project loop je eigenlijk altijd tegen onverwachte zaken aan waardoor je tijdelijk niet verder kunt, bijvoorbeeld omdat bestellingen niet binnenkomen of je komt iets tegen waardoor de betreffende fase uit gaat lopen. Dan is het belangrijk om daar flexibel en adequaat op in te spelen. We hebben alles op een goede manier met elkaar opgelost. ADSR denkt niet in problemen, maar altijd in oplossingen.”

Anton Tielen

Programmamanager Vastgoed, Het Spectrum

MEER INFORMATIE OVER PROJECT VREEDONK DORDRECHT?

Bent u als project ontwikkelaar, vastgoedbelegger of vanuit een andere rol geïnteresseerd in het verloop of het resultaat van dit project? Neem dan contact met ons op.

ALLE SPECIFICATIES VAN VREEDONK DORDRECHT OP EEN RIJ

Projectnaam:Nieuwbouw, Hospice & renovatie / uitbreiding WoZoCo Vreedonk
Locatie:Dordrecht
Omvang:Nieuwbouw van een hospice & de renovatie met een uitbreiding van het WoZoCo Vreedonk
Opdrachtgever:Stichting Het Spectrum
Architect:Architectenbureau Th. J. Lammers
Projectvorm:Bouwteam
Oplevering:Q3 2023
spectrum dordrecht
bouwbedrijf vreedonk dordrecht
woonzorg dordrecht
woningen het spectrum dordrecht
spectrum vreedonk dordrecht

AAN HET WOORD

“De ervaring leert dat hoe eerder u ons betrekt bij uw vastgoedproject, hoe efficiënter wij het voor u kunnen realiseren.”

Bas Moens
Directeur, ADSR