Modulair en Circulair Bouwen met hout

Duurzamer bouwen met hout

Het consortium Modulair en Circulair Bouwen aan Zeeuws City met de Zeeuwse bedrijven VKP, Preworxs en DWT speelt in op duurzamer bouwen en ziet marktpotentie in circulair en modulair bouwen van houten prefab woningen. Partner en bouwbedrijf ADSR heeft voor doorontwikkeling de bouw van diverse houten prefab testwoningen in de orderportefeuile. Potentiele eindgebruikers in Zeeland, Carédo comfortwonen, Zeeland Wonen en VG-D vastgoedontwikkeling, hebben aangegeven de ontwikkelingen te volgen en zijn geinteresseerd in een spin off.

Innovatie met BIM als kern

De innovatie die het consortium kent vier lijnen met het softwareprogramma BIM als digitale kern:

Deze innovaties moeten leiden tot een tijdswinst van zeker 50% en een carbon foot print reductie van 50%. De End of line optie zal 80% hergebruik van materialen moeten gaan opleveren.

  • Digitale integratie van productspecificatie, transport en hergebruik; 

  • Digitale aansturing van de productie vanuit 3d tekenprogramma’s;

  • A.I. toepassing op data m.b.t. materiaalgebruik, assemblage, montage en transport;

  • Robotisering van productiestraten.

Impact in Zeeland

Met de verkregen React EU bijdrage kan het consortium de ingezette innovaties versneld door ontwikkelen en daarme hun business propositie verbeteren. De maatschappelijk impact voor Zeeland is meer samenwerking tussen MKB en kennisinstituten in kader van vergroening en digitalisering door industrieel bouwen en een sterk verbeterde ecologische foot print voor de bouw . De impact van dit project levert een bijdrage aan de opdracht om in 2030 minimaal de helft van de bouwwerken circulair te bouwen.