VASTGOEDONTWIKKELAAR: DE CREATIEVE REGISSEUR VAN VASTGOED

Inleiding

Vastgoedontwikkeling is de katalysator die de bouwopgave in beweging brengt. Ontwikkelaars geven onder andere woonomgevingen en zorgvastgoed vorm in een snel veranderende wereld.   

Wat is een vastgoedontwikkelaar?

Een vastgoedontwikkelaar is als het ware een creatieve regisseur die vastgoedprojecten initieert en coördineert. Om een aanbod van woon- en verblijfsobjecten te creëren die aan overheidsdoelstellingen en marktvraag voldoen, verzorgt een vastgoedontwikkelaar de samensmelting van juridische, fiscale, technische, sociale en commerciële aspecten. 

De rol van een vastgoedontwikkelaar

Als spin in het web van vastgoedontwikkeling is de rol van een vastgoedontwikkelaar erg divers. Locatieonderzoek, marktanalyses en het beoordelen van (financiële) haalbaarheid zijn enkele taken die een vastgoedontwikkelaar op zich neemt.

“ADSR heeft een groot netwerk en beschikt over zowel bouw- als ontwikkelingskennis. We hebben alle benodigde expertises in huis om te berekenen of projecten financieel haalbaar zijn.” 

Bas Moens

Algemeen directeur, ADSR

Ook toetsen of een vastgoedproject financieel haalbaar is?

Neem contact op en maak gebruik van onze in-house expertise. 

Essentiële factoren voor succes in vastgoedontwikkeling 

Vastgoedontwikkeling vereist een zorgvuldige aanpak, waarbij een aantal factoren het succes bepaalt.  

vastgoed projecten luchtfoto halsteren adsr

Marktanalyse en locatiekeuze 

Het selecteren van een locatie vereist onder andere een grondige marktanalyse en samenwerking met gemeenten over de bestemming. De juiste locatie waarborgt niet alleen de verkoopwaarde, maar beïnvloedt ook het succes in een markt met fluctuerende bouwprijzen.  

Financiering en budgetbeheer

Een gedegen financiële planning houdt rekening met kosten voor bijvoorbeeld aankoop, sloop, vergunningen en infrastructuur. Het enthousiasmeren van partijen is hierbij ook van belang. ADSR heeft hier veel ervaring in. Dankzij vaste samenwerkingsverbanden met diverse beleggers stellen we op het juiste moment de juiste middelen ter beschikking.

Duurzaamheid in vastgoed 

Duurzaamheid is, naast een wettelijke verplichting vanwege klimaatdoelen, een strategische keuze die waarde creëert op lange termijn. Inspelen op veranderende wetgeving en het streven naar duurzame oplossingen helpt bij het aantrekken van investeerders, huurders en kopers. 

Uitdagingen en kansen voor vastgoedontwikkelaars

Vastgoedontwikkeling is ontzettend dynamisch. ADSR houdt interne processen, wettelijke eisen en regelgeving nauwlettend in de gaten om een hoge mate van effectiviteit rondom het realiseren van projecten te garanderen.  

Navigeren door economische en maatschappelijke veranderingen 

Het kan jaren duren voordat een project (letterlijk) van de grond komt. Een belangrijk onderdeel van vastgoedontwikkeling is dan ook het strategisch en creatief omgaan met marktfluctuaties en veranderend beleid. Dit is nodig om vastgoedprojecten haalbaar te maken én te houden.

vastgoed actueel scala bergen op zoom ADSR
projectontwikkeling bouw ontwerp scala bergen op zoom
projectontwikkelaar nieuwbouw ontwerp tekening van scala bergen op zoom

Technologische innovaties en vastgoedontwikkeling

Parametrisch ontwerpen en BIM (Building Information Modeling) zijn nieuwe ontwikkelingen in vastgoedontwikkeling. Ook innovaties als duurzaam bouwen met hout en energieopslag spelen een steeds grotere rol in vastgoedontwikkeling. ADSR ziet digitalisering en robotisering als oplossingen voor verduurzaming van de bouwsector. 

Profiteren van onze up-to-date kennis van vastgoedontwikkeling? 

ADSR staat klaar om je te begeleiden door de evoluerende bouwwereld. 

Succesvolle projecten van ADSR als vastgoedontwikkelaar 

ADSR heeft een omvangrijk portfolio van mooie projecten in vastgoedontwikkeling. De gemene deler is dat we onze projecten altijd samen realiseren. 

“Het motto van ADSR is ‘Delen is vermenigvuldigen’. We benaderen investeerders en andere partijen op basis van specifieke projectbehoeften en -doelen.”

Dennis Cobelens

Commercieel manager ADSR

projectontwikkeling zeeland luchtfoto zorgeenheden vlissingen

’s Heeren Loo in Vlissingen

projectontwikkeling zeeland luchtfoto zorgeenheden vlissingen

ADSR vernam dat ’s Heeren Loo de behoefte had om meerdere kleine locaties samen te voegen in Zeeland om de zorg efficiëntie te verbeteren. Een connectie uit ons netwerk beschikte over de juiste locatie. Samen met de gemeente, de provincie, een lokale ontwikkelaar en ’s Heeren Loo heeft ADSR de bestemming van het terrein aangepast van landbouwgrond naar maatschappelijke bestemming voor 96 zorgeenheden en een dagbesteding

vastgoed investeren ADSR nieuwbouw project in oudenbosch

Havenzicht in Oudenbosch 

vastgoed investeren ADSR nieuwbouw project in oudenbosch

Vanuit ons netwerk kregen we de tip dat gemeente Halderberge een wijk met huurwoningen een upgrade wilde geven door deze huurwoningen te vermengen met betaalbare koopwoningen. Na grondig onderzoek is ADSR met de gemeente en grondeigenaren in gesprek gegaan. Vervolgens hebben we er een investeerder bij gevonden. Samen hebben we geborgd dat project Havenzicht altijd doorgang vindt.

planontwikkeling scala bergen op zoom

Scala in Bergen op Zoom  

planontwikkeling scala bergen op zoom

Vanuit een gezamenlijk initiatief hebben we met de eigenaar / ontwikkelaar bij de gemeente in Bergen op Zoom het bestemmingsplan van een voormalig gezondheidscentrum omgeturnd naar een bestemmingsplan voor 53 appartementen en een medisch centrumSamen met de vastgoedontwikkelaar hebben we de architect geselecteerd, zijn we naar de gemeente gegaan en hebben we omgevingsvergunningsstukken gemaakt. Ook heeft ADSR het project verkoopklaar gemaakt en zijn we deels verantwoordelijk voor budgetbewaking.   

Toekomst van vastgoedontwikkeling

Dat vastgoedontwikkeling de benodigde flexibiliteit vereist, is een ding wat zeker is. ADSR volgt trends en prognoses op de voet om in te kunnen spelen op de veranderende vraag.   

Opkomende trends 

De bevolkingssamenstelling verandert door vergrijzing, huishoudensverdunning en migratie. In Nederland is migratie zelfs grotendeels verantwoordelijk voor de bevolkingsgroei. Deze trends beïnvloeden de vraag naar diverse vastgoedtypen.     

Prognose  

De verouderende en groeiende bevolking garandeert tegelijkertijd een constante vraag naar vastgoedontwikkeling. ADSR vindt het belangrijk om volhardend om te gaan met uitdagingen rondom beleid, marktontwikkelingen en wetgeving om projecten succesvol af te ronden.    

vastgoed experts ADSR team luchtfoto

Op zoek naar een flexibele bouwpartner? 

Oplossingsgericht te werk gaan, is waar we sterk in zijn.

Conclusie

Hoewel invloed op externe factoren, zoals veranderingen in beleid en bevolkingssamenstelling, wellicht beperkt is, zijn flexibiliteit en anticipatie sleutelfactoren voor succes in vastgoedontwikkeling. ADSR is goed in het verbinden van partijen om projecten mogelijk te maken. Met onze expertise zorgen wij voor succesvolle en kwalitatief duurzame projecten die voldoen aan de behoeften van de markt. 

Meer informatie over ADSR als vastgoedontwikkelaar?

Neem contact op en ontdek wat ons motto ‘Delen is vermenigvuldigen’ inhoudt.